OGŁOSZONO PRZETARG NA OPRACOWANIE STUDIUM KORYTARZOWEGO DLA DWUJEZDNIOWEJ DK7 RABKA-CHYŻNE

Do 10 sierpnia 2020 roku zainteresowane firmy mogą składać oferty do przetargu na opracowanie Studium Korytarzowego dla zadania: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7, na odcinku Rabka – Chyżne”.

Zakres przetargu obejmuje w wykonanie:

· rozwiązań technicznych,

· analizy i prognozy ruchu,

· oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

· analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko,

· zestawienia kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego,

· analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych,

· porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji.

Zainteresowani przetargiem wykonawcy mogą składać oferty do 10 sierpnia 2020 r.

Zakłada się, iż łączny czas realizacji umowy wyniesie 15 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym 9 miesięcy trwać będzie opracowanie Studium Korytarzowego oraz 6 miesięcy udzielanie odpowiedzi wykonawcom, którzy będą brać udział w procedurze przetargowej na realizację kolejnego opracowania projektowego (STEŚ – R).

Planowane parametry techniczne drogi:

· klasa techniczna drogi – GP (S)

· prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),

· prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h)

· przekrój poprzeczny – 2×2,

· szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

· szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m

· szerokość poboczy gruntowych – min 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),

· szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,

· nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Studium Korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym kompleksowo nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Jest to pierwsza dokumentacja projektowa, która określa lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych.

Dokumentacja ta służy inwestorowi do wstępnej oceny sensowności zamierzenia inwestycyjnego i argumentacji za lub przeciw dalszym pracom projektowym.
Źródło-GDDKiA Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *