JAN PAWEŁ II (1920-2005)

Obchodzimy dziś setną rocznicę urodzin Karola WOJTYŁY – Jana Pawła II – Papieża Polaka,. Życiorys świętego Jana Pawła II jest obecnie szeroko znany, rozpropagowany przez wszelakie media – nie tylko te katolickie. Starsi z nas mieli to szczęście, że spotykali Papieża w trakcie jego apostolskich pielgrzymek do Ojczyzny, czy też w trakcie

audiencji w Rzymie.
Karol WOJTYŁA urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku, jego ojciec Karol (senior) był porucznikiem Wojska Polskiego, matka Emilia z domu KACZOROWSKA prowadziła dom i wychowywała dzieci, Karol miał dwoje rodzeństwa – brata Edmunda i siostrę Olgę, która jednak zmarła niedługo po urodzeniu. Karol WOJTYŁA wychowywał się w rodzinie katolickiej, w której ważne były także wartości patriotyczne. Matka Karola Emilia zmarła, gdy przyszły Papież miał 9 lat. Po śmierci matki wychowaniem syna Karola zajął się ojciec.
W wieku 10 lat Karol rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim w Wadowicach, gdzie należał do kółka teatralnego, aktywnie uczestniczył też w zajęciach sportowych, był ponadto ministrantem. Gdy Karol miał 12 lat zmarł jego starszy brat Edmund, który był lekarzem. W 1938 roku Karol rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym czasie wraz z ojcem mieszkał w Krakowie przy ulicy Tynieckiej. Podjęte przez Karola studia uniwersyteckie przerwał niemiecki najazd na Polskę we wrześniu 1939 roku. Odnajdując się w nowej „okupacyjnej rzeczywistości”, w celu uniknięcia wywózki na roboty do Rzeszy Karol WOJTYŁĄ podjął pracę w kamieniołomie na Zakrzówku, pracowała także w Fabryce „Solvay” w Borku Fałęckim. Przyszły Papież nie przerwał nauki uniwersyteckiej, którą kontynuował na tajnych kompletach, poświęcał się także swojej pasji – aktorstwu – brał udział w próbach podziemnego Teatru Rapsodycznego. W tym czasie także Karol „umacniał się w wierze” – często wstępował po pracy na „Solvayu” do pobliskiej kaplicy przy klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w Łagiewnikach. Tu po raz pierwszy zetknął się z historią siostry Faustyny KOWALSKIEJ i usłyszał o kulcie Bożego Miłosierdzia. W lutym 1941 roku spadło na Karola nieszczęście – zmarł jego ojciec Karol senior – ostatnia osoba z kręgu najbliższej rodziny.
Po śmierci ojca Karol postanowił poświęcić swoje życie kapłaństwu. Próbował wstąpić do zgromadzenia karmelitów bosych, jednak ze względu na trwającą wojnę było to niemożliwe. Wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego zorganizowanego przez Stefana SAPIEHĘ Księcia Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego – tajnego i eksternistycznego. Zajęcia dla nielicznych kleryków tajnego seminarium odbywały się także przy ulicy Franciszkańskiej.
Karol WOJTYŁA przyjął święcenia kapłańskie 1 listopada 1946 roku w kaplicy Pałacu Arcybiskupów z rąk arcybiskupa Stefana SAPIEHY. Jeszcze w 1946 roku nowo wyświęcony kapłan wyjechał do Rzymu, gdzie do lata 1948 roku kontynuował studia teologiczne.
Po powrocie do Polski skierowany zostaje do pracy w Niegowici swojej pierwszej parafii. W tym czasie kontynuuje studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1949 roku zostaje skierowany do pracy w parafii Świętego Floriana w Krakowie, angażuje się w organizowanie duszpasterstwa akademickiego, organizuje kursy dla narzeczonych, prowadzi rekolekcje, co tydzień odprawia mszę akademicką. W tym czasie jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dnia 28 września 1958 roku otrzymuje sakrę biskupią zostaje mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej.

Od 1962 roku bierze aktywny udział w pracach Soboru Watykańskiego II. W marcu 1964 roku Papież Paweł VI mianuje biskupa Karola WOJTYŁĘ Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a w 1967 mianuje go kardynałem.
W trakcie konklawe po śmierci Papieża Jana Pawła I kardynał Karol WOJTYŁA wybrany zostaje papieżem. Wybór ten ma miejsce w dniu 16 października 1978 roku, nowo wybrany Papież przyjął imię – Jan Paweł II. Działalność Papieża-Polaka – Jana Pawła II odmieniła „oblicze ziemi”, także „tej”, czyli Polskiej ziemi. Papież Jan Paweł II zmarł dnia 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37.

W związku z przypadającą dzisiaj rocznicą warto przypomnieć kilka wydarzeń i dat, które wiążą osobę Świętego Jana Pawła II z nasza miejscowością:
-Biskup Karol WOJTYŁA w czasie swojej działalności na tronie biskupim Świętego Stanisława w Krakowie w roku Millenium  – Tysiąclecia Chrztu Polski – w dniu 14 kwietnia 1966 roku powołał do życia parafię pod wezwaniem Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej – do tego czasu (od 1896 roku) w Skomielnej Białej funkcjonowała jedynie ekspozytura. Kardynał Karol WOJTYŁA mianował także pierwszego proboszcza naszej parafii w osobie księdza Władysława BODZKA.
-W dniu 29 VI 1971 r. w Święto Apostołów Piotra i Pawła kardynał Karol WOJTYŁA dokonał symbolicznej „przeprowadzki” z kościoła barakowego wzniesionego w latach 1939-1941 przez mieszkańców naszej wsi pod przewodnictwem księdza Edwarda FICA do nowobudowanej (od 1958 roku), choć nie wykończonej jeszcze świątyni. Metropolita krakowski w „nowym kościele” odprawił uroczysta Mszę Świętą i wygłosił do licznie przybyłych wiernych okolicznościową homilię.
-Na rok przed swoim wyborem na Stolicę Świętego Piotra w Rzymie biskup Karol WOJTYŁA wizytował naszą parafię, miało to miejsce w dniach 24-25 września 1977 roku. W trakcie wizytacji udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania, spotkał się z chorymi i mieszkańcami naszej parafii za roli Kluskowej. Wizytacje pasterską w naszej parafii upamiętnia okolicznościowa tablica
-Mieszkańcy naszej miejscowości wielokrotnie spotykali się z Papieżem Polakiem w trakcie podróży Jana Pawła II do Ojczyzny. Skomielnianie pielgrzymowali też do Watykanu i Castel Gandolfo, gdzie uczestniczyli w audiencjach prywatnych. Organizatorem tych pielgrzymek był długoletni proboszcz naszej parafii ksiądz kanonik Antoni ŁACIAK, który wyliczył, że Skomielnianie w Rzymie odwiedzili Jana Pawła II dziesięć razy. Pamiątką tych niezapomnianych chwil i spotkań z papieżem są dziś fotografie, czasem też inne dokumenty.

Opracowanie-Andrzej Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *