„ZGODA BUDUJE – NIEZGODA RUJNUJE” W TLE PIENIĄDZE – O TYM PRZYSŁOWIU ZAPOMNIELI CHYBA CZŁONKOWIE ZARZĄDU KÓŁKA ROLNICZEGO W SKOMIELNEJ BIAŁEJ (ZDJĘCIA)

W czwartek 5 marca br. odbyło się Walne Zebranie Kółka Rolniczego w Skomielnej Białej. Jednej z nielicznych na naszym terenie organizacji, która nigdy po nic nie wyciągała ręki, mało tego od 2014 roku kiedy Prezesem został Zbigniew ZACHARA i nowy Zarząd pomagała ludziom i instytucją na terenie Skomielnej Białej. Przypomnijmy – Kółko Rolnicze działa od

25 sierpnia 1918 roku. Dzięki zmianie Zarządu Kółka Rolniczego 6 lat temu i pomysłom jej członków, na terenie Skomielnej Białej systematycznie koszone są pola i nieużytki rolne – oczywiście po podpisaniu umowy z właścicielami. Tym samym Kółko Rolnicze otrzymuje od ARiMR – za koszenie areału o powierzchni 51,30 ha (dane 2019 rok) nie małe środki finansowe. Nie jest to jedyny przychód, gdyż Kółko Rolnicze dzierżawi pomieszczenia firmie zewnętrznej i ma podpisaną umowę na wynajem pomieszczeń z firmą ORANGE.
Wybrany lutym 2014 roku „nowy Zarząd”, rozpoczął swoją działalność podejmując – większością głosów 5/1 uchwałę o tym, że Praca Zarządu Kółka Rolniczego, będzie pracą społeczną (wg słownika PWN: praca społeczna «praca dla dobra ogółu, wykonywana bezpłatnie poza zajęciami zawodowymi»).
W trakcie kolejnych spotkań Zarządu podjęto szereg działań podnoszących skuteczność w ściąganiu należności od najemców pomieszczeń, (z czym w minionych latach były niemałe problemy). Również dzięki Prezesowi Zbigniewowi ZACHARZE kolejną inicjatywą Zarządu, który działał w tej sprawie wspólnie z komisją Rewizyjną Kółka Rolniczego było nie przedłużenie umowy na prowadzenie rachunkowości – a co za tym idzie, na pobieranie comiesięcznego uposażenia przez długoletniego Skarbnika Kółka Rolniczego Pana Jana MACIOŁA (kwota ta to około 450 zł miesięcznie).
Zmiana w sposobie dokonywania płatności i zarządzaniu finansami rolniczej organizacji spowodowała zmiany w „zakresie obowiązków Skarbnika”. Podjęte wspólnie przez Zarząd i Komisje Rewizyjną uchwały w przyniosły Kółku Rolniczemu kolejne oszczędności.
Aby właściwie spożytkować „pozyskane środki na cele społeczne naszej miejscowości” Zarząd podjął uchwałę o ufundowaniu przez Kółko Rolnicze „stypendium edukacyjnego”, które przyznawane było w kolejnych latach dla uczniów naszej szkoły.
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Na ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Kółka Rolniczego można było zauważyć napiętą atmosferę pomiędzy członkami Zarządu Kółka Rolniczego, oraz całkowity brak porozumienia. Zasada, że wszyscy stanowią tam zespół i grają do jednej bramki, okazała się fikcją. Najwięcej emocji wywołała „dyskusja” o przeznaczaniu pieniędzy wypracowanych przez Kółko Rolnicze. Część członków była za tym, aby bardziej wspomagać skomielniańską Parafię (przypomnijmy, że w poprzednich latach „na budowę kaplicy cmentarnej” Kółko Rolnicze przekazywało mniejsze kwoty, ale w 2018 roku Kółko Rolnicze dokonało wpłaty w kwocie 20 000zł ze wskazaniem celu – na zakup stolarki drzwiowej w kaplicy cmentarnej, kwota ta została przekazana została). W trakcie Walnego Zebrania padły propozycje, aby zrobić coś dla dzieci i młodzieży w Skomielnej Białej, oraz aby przeprowadzić gruntowny remont siedziby Kółka Rolniczego – jak wspomniano w trakcie dyskusji, budynek i jego dach wymagają gruntownego remontu.
Kłótnie i nieporozumienia zdarzają się wszędzie i zwykle nie powinny mieć wpływu na pracę zespołu. Jednak narastający konflikt pomiędzy członkami Zarządu Kółka Rolniczego trwał od 2018 roku. W związku z narastającym konfliktem na zakończenie ostatniego Walnego Zebrania Prezes Kółka Rolniczego Zbigniew ZACHARA złożył rezygnację, po nim uczyniło to samo czterech członków istniejącego Zarządu, (jedynym „czynnym” Członkiem Zarządu Kółka Rolniczego pozostał tym samym nieobecny na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 5 marca br. Członek Jan MACIOŁ). Tym samym Zarząd przestał działać (w/g statutu Kółka Rolniczego do funkcjonowania Zarządu Kółka Rolniczego niezbędnych jest trzech członków: Prezes, Sekretarz, Skarbnik. Organem, który od czwartku „sprawuje władzę” w Kółku Rolniczym (oprócz wcześniej wymienionego Członka Zarządu Jana MACIOŁA), jest obecnie Komisja Rewizyjna. W czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczego zgłoszony został wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w ciągu 3 miesięcy.

Kółko Rolnicze w Skomielnej Białej działając poprzez istniejący do czwartku Zarząd w ostatnich latach wspomagało darowiznami: Zespół Regionalny KORPIOŁKI, ufundowane zostało wspomniane wyżej „stypendium edukacyjne” dla najzdolniejszych uczniów, następnie absolwentów, Młodzieżową Wspólnotę WIECZERNIK, Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia, dofinansowywano także Zawody Pucharu Polski w kolarstwie górskim (MTB), Klub Sportowy „LUBOŃ” Skomielna Biała, Ochotniczą Straż Pożarną w Skomielnej Białej, Kółko Rolnicze współfinansowało wystawę pt.: „Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego…”, udzielana była pomoc finansowa w sytuacjach losowych dla członków Kółka Rolniczego i poszkodowanych mieszkańców naszej miejscowości, Kółko Rolnicze przekazywało także darowizny na rzecz Parafii Skomielna Biała. Tekst i Fot Zbyszek Kraus

Jedna odpowiedź na „ZGODA BUDUJE – NIEZGODA RUJNUJE” W TLE PIENIĄDZE – O TYM PRZYSŁOWIU ZAPOMNIELI CHYBA CZŁONKOWIE ZARZĄDU KÓŁKA ROLNICZEGO W SKOMIELNEJ BIAŁEJ (ZDJĘCIA)

  • m.a. mówi:

    no tak, J.Macioł – rozumiem Pan Sołtys był przeciwko będąc nieobecnym – (jaki powód – nie wchodzę w dyskusję) i rozumiem Pana Sołtysa! Patrząc na zdjęcia rozumiem wiele więcej i powiem to jak rozumiem naszą społeczność: zniszczyć wszystko, ale z siebie nie dać nic! taka jest prawda o Was o Skomielniankach (tak tak nie o Skomielnianach) – tak to wygląda, szkoda mi siebie, że związałem życie z tą małością

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *