WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP SKOMIELNA BIAŁA

Sobotnie spotkanie otworzył prezes Andrzej Gacek witając wszystkich zebranych strażaków i zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Wicestrosta Rafał Kudas, Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Prezes Gminnego OSP RP Krzysztof Łabuz, Komendant Gminny OSP RP Tadeusz Wacha, Przewodniczący

Rady Gminy Jan Śmiałek, Radna Powiatowa Anna Rapacz, Dyrektorzy szkoły i przedszkola oraz inni przedstawiciele organizacji i związków działających na terenie naszej miejscowości.
Przewodniczącym zebrania został Andrzej Bala, protokulantem Agnieszka Stachnik, sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik Marian Macioł, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Szczepan Bal, sprawozdanie z działalności OSP przedstawiono w formie multimedialnej.
Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. Przedstawiono również plan działalności na rok 2020. Na zakończenie przybyli goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Jednostki OSP Skomielna Biała oraz miejscowej społeczności. Fot-archiwum skomielna.info

Jedna odpowiedź na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP SKOMIELNA BIAŁA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *