ODSZEDŁ PROFESOR JÓZEF MASŁOWSKI (*1931 +2020) – DYREKTOR OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UJ W LATACH 1979-1984 ORAZ KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOASTRONOMII I FIZYKI KOSMICZNEJ

Profesor doktor habilitowany inżynier Józef Masłowski urodził się w Skomielnej Białej 22 lutego 1931 roku. Syn Wawrzyńca i Anieli Masłowskich.

Pracę naukową rozpoczął w roku 1955 jako asystent w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagielońskiego, uczestnicząc w badaniach specyficznego

zagadnienia z mechaniki nieba, jakim był problem tzw. libracji i figury Księżyca. W między czasie ukończył też studia inżynierskie w Akademii Górniczo-Hutniczej, co jest kluczowe dla Jego osiągnięć organizacyjnych i późniejszej działalności naukowej. Znamienne jest też to, że swoją rozprawą doktorską pt. „Wyznaczenie stałych libracji i figury Księżyca na podstawie pierwszej połowy szeregu bamberskiego Hartwig’a”,
wykonaną pod kierunkiem Profesora Karola Kozieła, a obronioną w roku 1964 – zakończył epokę mechaniki nieba, dominującą w Obserwatorium do lat 60 – tych ubiegłego wieku – oddając się teraz całkowicie rozwojowi nowej wówczas dziedzinie astronomii, a mianowicie radioastronomii.

Powstanie krakowskiej radioastronomii zawdzięczamy oczywiście poprzednikom Profesora Masłowskiego w osobach takich jak wybitny fizyk Profesor Adam Strzałkowski, Docent Oleg Czyżewski i inni, kiedy to przy wsparciu Profesorów Stefana Manczarskiego z PAN i Karola Kozieła, rozpoczęto w Krakowie systematyczne badanie promieniowania radiowego Słońca w
ramach „Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957 – 1958”, w których bierze też udział młody magister astronomii Józef Masłowski. Już jako doktor, odgrywa On dominującą rolę w konstrukcji i wyposażeniu 15m radioteleskopu na terenie nowej siedziby Obserwatorium na „Forcie Skała” w roku 1968. Znacznie później, już jako Dyrektor Obserwatorium, w latach 1989 – 1993 organizuje i doprowadza do budowy nowego 8m radioteleskopu do monitorowania aktywności słonecznej.

Józef Masłowski tytuł Profesora nauk fizycznych otrzymuje w roku 1987.  Swoją działalność naukową owocnie łączy z innymi obowiązkami. Przez kilka kadencji pełni funkcję Dyrektora Obserwatorium Astronomicznego UJ (lata 1979-1984 oraz 1989-1999) oraz przez 20 lat – Kierownika Zakładu Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej (lata 1978-1998). Długie lata jest członkiem kilku towarzystw naukowych, wliczając Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU) i Komisję astrofizyki PAU w Krakowie. Za swe zasługi dla polskiej nauki, Profesor Masłowski wyróżniony został szeregiem odznaczeń państwowych.

Modlitwa przy zmarłym odbędzie się w Kościele Parafialnym w Skomielnej Białej we wtorek 28 stycznia o godzinie 13.00 Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie o godzinie 14.00 Po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarz Parafialny w Skomielnej Białej.

Źródło-Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *