4 GRUDNIA – MSZA ŚWIĘTA BARBÓRKOWA W TUNELU (ZDJĘCIA)

W środę 4 grudnia 2019 roku o godzinie 11.00 w dniu patronki górników – Świętej Barbary „w portalu południowym” (od strony roli U Lasu) w tunelu odprawiona została Msza Święta w intencji prowadzących roboty górnicze pracowników Firmy

ASTALDI i ich podwykonawców. Eucharystię sprawował proboszcz parafii Św. Sebastiana w Skomielnej Białej ksiądz Ryszard PAWLUŚ, który w słowie wstępnym zwracając się do zgromadzonych przypomniał o postać patronki dnia dzisiejszego, Św. Barbarę, mówił o trudzie i niebezpieczeństwach pracy górnika. Słowa ks. Ryszarda tłumaczone były także na język włoski.
Dzisiejsza Msza Święta sprawowana została w czwartą rocznicę poświęcenia figurek Św. Barbary, które odbyło się w niedzielę 4 grudnia 2016 roku w kościele Św. Sebastiana w Skomielnej Białej. Figurki te umieszczone są przy obydwu wylotach tunelu (od strony Naprawy i Skomielnej Białej)
Po Mszy Świętej odczytana została po polsku i po włosku okolicznościowa modlitwa do Św. Barbary – patronki górników. Pod koniec Eucharystii ksiądz kanonik Ryszard PAWLUŚ pokropił wodą święconą „zgromadzonych i ich miejsce pracy”.
Firma ASTALDI od 2016 roku prowadzi prace związane z drążeniem tunelu pod stokiem Małego Lubonia na trasie „drogi ekspresowej S-7”.
Święta Barbara według tradycji przyszła na świat w Nikomedii (dzisiejsza Turcja) w bogatej rodzinie pogańskiej. Była jedynaczką, długo oczekiwaną przez rodziców. Odznaczała się niezwykłą urodą i wielkimi zdolnościami. Jej ojciec, gorliwy poganin imieniem Dioskur, pragnął chronić córkę przed wpływami zepsutej młodzieży, a także ustrzec przed nową religią – chrześcijaństwem. Z tego też powodu wybudował warowną wieżę, w której umieścił Barbarę. Przychodzili tam do niej różni nauczyciele, przekazując swoją wiedzę. Wśród nich był chrześcijanin, który zapoznał swoją uczennicę z wiara w Jezusa Chrystusa. Barbara uwierzyła w Chrystusa i przyjęła w tajemnicy przed rodzicami z rąk swego nauczyciela chrzest. Postanowiła żyć w dozgonnej czystości dla Zbawiciela. Po pewnym czasie dowiedział się o tym fakcie jej ojciec, który zaczął prześladować córkę. Przeklinał ją, złorzeczył, bił, groził śmiercią. Barbara jednakże nieugięcie trwała w wierze chrześcijańskiej. Wreszcie ojciec przekazał Barbarę władzom rzymskim jako chrześcijankę. Ponieważ Barbara nie chciała wyrzec się wiary w Chrystusa, torturowano ją i w końcu wydano wyrok śmierci. Poniosła śmierć męczeńską z rąk swojego ojca w roku 306 podczas prześladowania za rządów cesarza rzymskiego Maksymiana Dazy. W ikonografii Święta Barbara jest ukazywana przede wszystkim jako patronka dobrej śmierci w płaszczu z welonem, trzymająca kielich z hostią lub monstrancję. Często w tle umieszczano wieżę, w której była więziona, z trzema oknami symbolizującymi Trójcę Świętą.*

Święta Barbara jest patronka dobrej śmierci i trudnej pracy m.in. górników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, więźniów. Orędowniczka w czasie burzy i pożarów. W czasie II Wojny Światowej Świętą Barbarę za swoja patronkę obrali sobie żołnierze Armii Krajowej. Święta Barbara jest także patronką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

*Według „Żywotów Świętych” opracowanych przez księdza J. A. ŁUKASZKIEWICZA a wydanych w 1902 roku w Krakowie.

Tekst_Andrzej Masłowski

Fot-Andrzej Masłowski i Justyna Kraus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *