FIRMA Z LUDŹMIERZA BĘDZIE ODBIERAĆ ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY LUBIEŃ

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy lubień brały udział dwie firmy. Firma Gacek &

Krawontka ze Skomielnej Białej oraz Firma Usługowa Arkadiusz Wesołowski z Ludźmierza. Do realizacji tego zamówienia wybrana została oferta złożona przez firmę z Ludźmierza. Kryteriami oceny ofert była Cena oraz Termin Płatności, wybrano ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą po przeliczeniu ofert z zastosowaniem wagi poszczególnych kryteriów. Źródło-BiP Gminy Lubień

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *