ZNACZĄCO WZRASTA ILOŚĆ ODDAWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH – INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBIEŃ

Z analizy sprawozdań przedkładanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Lubień za 2018 rok wynika, że ilość oddanych odpadów komunalnych znacząco wzrosła. Masa odpadów zmieszanych jest o wiele wyższa od masy odpadów zbieranych selektywnie, co może przekładać się na stawki opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubień zwraca się z prośbą do mieszkańców o rzetelną segregację wytworzonych odpadów oraz ograniczenie ilości odpadów zielonych tj. trawy. Zachodzi domniemanie, że wśród odpadów komunalnych oddawanych przez mieszkańców znajdują się także odpady wytwarzane przez niektóre przedsiębiorstwa. Wójt Gminy przypomina, że obowiązkiem każdego przedsiębiorcy wytwarzającego odpady w zakresie prowadzonej działalności jest ich zagospodarowanie w ramach umowy zawartej z odpowiednią firmą.Źródło-UG w Lubniu

Jedna odpowiedź na ZNACZĄCO WZRASTA ILOŚĆ ODDAWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH – INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBIEŃ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *