MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI KANDYDATÓW DO NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY

Wójt Gminy Lubień informuje o kolejnej edycji składania wniosków o przyznanie nagrody Gminy Lubień w dziedzinie kultury zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/96/2008 Rady Gminy Lubień z dnia 12.03.2008 r. w sprawie ustanowienia nagród Gminy Lubień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,

upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania.

Zgodnie z §1 cytowanej wyżej uchwały nagrody przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie

kultury tj.:
a/ twórczości artystycznej,
b/ pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej,
c/ promowania Gminy Lubień w dziedzinie kultury i tradycji oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioski, zgodnie z § 5 cytowanej uchwały powinny zawierać:
a/ dane osobowe składającego wniosek,
b/ dane osobowe kandydata lub podmiotu typowanego do nagrody,
c/ uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody (dane dotyczące działalności kandydata, jego osiągnięcia).

Szczególną uwagę należy zwrócić na § 1 ust. 3, który stanowi główną podstawę do przyznania nagrody. Do uzasadnienia można załączyć dokumentację potwierdzającą opisywaną działalność np. zaświadczenia,  zdjęcia, prace, odpisy dyplomów i inne.

Wnioski wraz z załącznikami należy kierować na adres Urzędu Gminy w Lubniu, 32-433 Lubień 50 lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (I piętro, pokój nr 9) do dnia 27 maja 2019 r.

Informacja o przyznanych nagrodach oraz terminie ich uroczystego wręczenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy, a nagrodzeni powiadomieni indywidualnie. Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *