SKOMIELNA BIAŁA – ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ DO DNIA 6 KWIETNIA

Jak już wiemy wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Skomielna Biała odbędą się w dniu 14 kwietnia. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej powinny zostać złożone na formularzach stanowiących odpowiednio załączniki nr 2,3,4 i 5 (do pobrania poniżej) lub zawierać

analogiczną do nich treść. Zgłoszenia można składać od dnia 25 marca do dnia 5 kwietnia br. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lubniu i 6 kwietnia (sobota) do godziny 12.00.

W dniu 7 kwietnia nastąpi, rozplakatowanie informacji Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej.

W dniu 12 kwietnia nastąpi przekazanie przewodniczącemu Komisji Wyborczej spisu wyborców, kart do głosowania, pieczęci Komisji Wyborczej.

W dniu 14 kwietnia odbędzie się głosowanie w auli Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej od godziny 8.00 do godziny 19.00

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubień Nr 50/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, powołano Komisję Wyborczą ds. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Skomielnej Białej w składzie:
-Krzysztof Łabuz
-Joanna Mucha
-Mariusz Sadłowski
-Anna Sawina
-Wioleta Sobczak
-Małgorzata Wawro
Oprac-Z K

ZAŁĄCZNIK 2 ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 4 ZAŁĄCZNIK 5

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *