NOWY DOWÓD OSOBISTY E-DOWÓD

Urząd Gminy Lubień informuje, że w związku z wdrożeniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną wystąpią czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W dniu 27 lutego 2019 r. zostanie wyłączona możliwość wnioskowania o dowód osobisty przez Internet. Składanie wniosków

przez platformę e-PUAP odbywać się będzie do 26.02.2019 r. (wtorek). Usługa zostanie włączona 4 marca 2019 r.

W dniu 1 marca 2019 r. (piątek) składanie wniosków o wydanie dotychczasowego dowodu osobistego, a także odbiór już wyrobionych będzie możliwy do godz. 11.30. Wnioski o nowe, elektroniczne dowody osobiste będzie można składać od 4 marca 2019 r.

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. O nowy dowód osobisty będzie można się starać jeszcze przed upływem ważności posiadanego dokumentu. Nie ma jednak takiej konieczności. Źródło-UG Lubień

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *