WALNE ZEBRANIE OSP SKOMIELNA BIAŁA ZA ROK 2018

W sobotę 16 lutego br. o godzinie 17.00 w remizie OSP odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej. Na zebranie oprócz druhów OSP przybyli także

zaproszeni goście. Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Brygadier Bartłomiej Siepak z KPSP Myślenice, Prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubniu Krzysztof Łabuz, Komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubniu Tadeusz Wacha. Poniżej kilka zdjęć z wczorajszego zebrania oraz sprawozdanie OSP za rok 2018. Sprawozdanie z działalności OSP Skomielna Biała za rok 2018

1. STAN ORGANIZACYJNY NASZEJ JEDNOSTKI

Nasza jednostka liczy 72 Druhen i Druhów:

61 – Zwyczajnych
6 – Honorowych
5 – Wspierających

W roku 2018 na wieczną służbę odszedł długoletni Prezes oddziału powiatowego Związku OSP RP – Druh Henryk Migacz. Szeregi strażackie opuścił także Druh Tadeusz Kośmider z OSP Krzeczów. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy.

W naszej jednostce pełne wyszkolenie do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiada 39 Druhów i Druhen. W roku sprawozdawczym w nasze szeregi wstąpiły druhny:

-Ewa Bednarczyk

-Aneta Ciężak

-Wiktoria Michalak

I druhowie:

-Mateusz Leśniakiewicz

-Rafał Bal

Serdecznie witamy i życzymy satysfakcji z podjętej decyzji.

2. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO – GAŚNICZA

W roku 2018 nasza jednostka 32 razy brała udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych:

17 – kolizje i wypadki

7 – usuwanie plam oleju

6 – pożary

2 – zalane budynki mieszkalne

Ponad to:

4 – usuwanie gniazda os i szerszeni

1 – powalone drzewo

45 – wyjazdy na ćwiczenia, zawody i szkolenia

31 – wyjazdy gospodarcze

10 – uroczystości kościelne

5 – uroczystości lokalne

Słowa podziękowania i uznania dla wszystkich Druhen i Druhów. Na alarm zawsze w remizie stawiają się co najmniej dwa zastępy, nie wszyscy mogą uczestniczyć w akcji. Jesteście zdyscyplinowani, zdobyte na szkoleniach umiejętności i wiedza widoczne są podczas akcji. Należy pochwalić Druhny, które uczestniczą w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Bardzo dziękujemy wszystkim jeszcze raz, jest w Was wielka siła, którą wykorzystujecie niosąc pomoc bezinteresownie. Dziękujemy za wielkie poiświęcenie na rzecz naszej jednostki. Życzymy wszystkim Druhnom i Druhom aby przy wsparciu Św. Floriana każdy wyjazd do akcji kończył się szczęśliwe, a więź jaka wtedy panuje wśród strażaków pogłębiała nasze przywiązanie do tej organizacji.

3. SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP ukończyli:

-Grażyna Handzel

-Paulina Filar

-Anna Jaromin

-Paulina Karwat

-Tomasz Handzel

-Tomasz Luberda

-Piotr Paś

-Paweł Paś

Kurs – Kierujący Działaniami Ratowniczymi

-Wojciech Gawlik

Kurs Ratownictwa Technicznego:

-Łukasz Bednarczyk

-Rafał Stachnik

-Andrzej Macioł

Kurs KPP

-Ania Jaromin

-Paulina Filar

-Paweł Paś

-Piotr Paś

Kurs Pilarza

-Piotr Paś

-Paweł Paś

Kurs operatora bezzałogowego statku powietrznego

-Fabian Gacek

Podziękowania dla wszystkich, którzy poświęcili swój czas i podjęli trud udziału w szkoleniach.

4. SPRAWY GOSPODARCZE

W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

-Węże tłoczne, rozdzielacz i pompa – Zostały zakupione ze środków MSWiA i Gminy. Składamy podziękowania Panu Wójtowi Kazimierzowi Szczepańcowi i Radzie Gminy Lubień za zrozumienie naszych potrzeb.

-Trzy komplety mundurów bojowych, które zostały zakupione ze środków otrzymanych z festynu mundurowego i środków z ekwiwalentu. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania Pikniku. W szczególności komendantowi OHP Pani Marcie Augustyn, pracownikom OHP, pracownikom GOK Lubień, Pani Elżbiecie Pasierb, rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej, Szkole Muzycznej, Przedszkolu, Cezaremu i Marcie Skrockim, Firmie WIK, p. Władysławowi Handzlowi z Pizzerii Staff, związkowi Podhalan, Kołu Gospodyń Wiejskich Zopaska, p. Krzysztofowi Klusce, Firmie Wanmar, Orkiestrze OSP, Korpiołkom, Wszystkim którzy brali udział w tym pikniku oraz wszystkim sponsorom.

-Dokonaliśmy również zakupu Pulsoksymetru

-Dziękujemy bardzo druhowi Józefowi Bednarczykowi, który wykonał urządzenie do zwijania węży, które bardzo to usprawnia. Dziękujemy jeszcze raz naszej złotej rączce druhowi Józefowi.

5. UDZIAŁ W ZAWODACH

Nasza jednostka brała udział w:

-POWIATOWYCH ZAWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH W MYŚLENICACH – 20.05 – Gdzie zajęliśmy I miejsce seniorki oraz I miejsce seniorzy.

-GMINNYCH ZAWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH W TENCZYNIE – 31.07 – I miejsce seniorzy, II miejsce seniorki, udział brała również młodzieżowa i dziecięca Drużyna Pożarnicza

-WOJEWÓDZKICH ZAWODACH POŻARNICZYCH – 15.09 W CZARNYM DUNAJCU – Dobry czas uzyskała drużyna Seniorek.

-ZAWODY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w Sieprawiu – 8 Miejsce

-IGRZYSKA STRAŻACKIE W ŁĘTOWNI – 12 sierpnia – 6 Miejsce

-DRUŻYNA OSP WYWALCZYŁA I MIEJSCE W TURNIEJU WSI.

Wszystkim zawodnikom gorąco dziękujemy i jesteśmy wdzięczni, że reprezentowali naszą jednostkę.

6. JAK CO ROKU BRALIŚMY UDZIAŁ:

-W uroczystościach Parafialnych (Boże Ciało, Odpusty, Droga Krzyżowa, Wielki Tydzień, Nabożeństwa Fatimskie)

-W uroczystościach związanych z obchodzeniem 11 listopada, 1.03 – Obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

-Uczestniczyliśmy w Mszy Św. W Kościółku Św. Krzyża

-Zorganizowaliśmy uroczystość poświęcenia nowego lekkiego wozu bojowego naszej jednostki.

-Pożegnaliśmy naszego Steyera, który został przekazany na Ukrainę, gminie Medenice w obwodzie Lwowskim dla użytku przez Miejską Pożarniczą Drużynę.

7. EDUKACJA

-W ramach Edukacji i Propagandy przeciwpożarowej na terenie remizy druh Tomasz Handzel i druhna Katarzyna Wieśniuk przeprowadzili zajęcia dla młodych strażaków dotyczące sprzętu przeciwpożarowego i pierwszej pomocy za co składamy im podziękowania.

-Druhny i druhowie naszej jednostki w tym roku wzięli udział w „Szlachetnej Paczce’, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli ten szczytny cel a także podziękowania dla druhny Grażyny Handzel za przeprowadznie tej akcji.

-W ramach promowania naszej jednostki należy wspomnieć o teledysku „Ty strażo znów mnie wołasz”, który w serwisie youtube osiągnął 180 tysięcy wyświetleń!

8. PODZIĘKOWANIA

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają, wspierają i dobrze życzą. Dziękujemy Panu Wójtowi i Radzie Gminy za przychylność. Dziękujemy ks. Ryszardowi Pawlusiowi za dobre słowa, którymi nas wspiera i zawsze dostrzega naszą obecność, dopinguje i chwali przed całą społecznością wiejską. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim Druhnom i Druhom naszej jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *