MYŚLENICE – POLICJANCI USŁYSZELI ZARZUTY ZA WSPÓŁPRACĘ ZE ZORGANIZOWANĄ GRUPĄ PRZESTĘPCZĄ

Małopolski Wydział Zamiejscowy do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Biura Spraw Wewnętrznych Policji Wydział w Krakowie, prowadzi postępowanie przeciwko sześciu funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach podejrzanym o

przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych. Zatrzymano sześciu policjantów

W toku postępowania na polecenie prokuratorów Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zatrzymano sześciu funkcjonariuszy Policji. W trakcie śledztwa prokuratorzy ustalili, że dwóch policjantów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych, współdziałało z członkami zorganizowanej grupy przestępczej i pomagało im uniknąć odpowiedzialności karnej. Prokuratorzy ustalili, że grupa ta działała w okresie od 2014 do 2016 roku i miała na celu popełnianie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w tym ułatwiania uprawniania prostytucji i czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji. Policjanci pomagali uniknąć członkom grupy odpowiedzialności w zakresie urządzania i prowadzenia w agencji towarzyskiej gier hazardowych na automatach oraz sprzedaży w tej agencji alkoholi bez wymaganego zezwolenia. W toku śledztwa prokuratorzy Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie ustalili, że policjanci uprzedzali członków zorganizowanej grupy przestępczej o planowych kontrolach policyjnych w agencji towarzyskiej oraz w ramach powierzonych im obowiązków nie dokonywali rzetelnych kontroli tej agencji m.in. nie sprowadzali wymaganych dokumentów na prowadzenie działalności, nie legitymowali i nie ustalali osób tam przebywających. Policjanci wykonywali swoje obowiązku służbowe w sposób pobieżny. Jak ustalili prokuratorzy jeden z zatrzymanych policjantów otrzymał korzyść majątkową od właściciela agencji towarzyskiej.

Instruktor wyszkolenia strzeleckiego usłyszał zarzuty

Prokuratorzy Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawili jednemu z zatrzymanych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, pełniącemu obowiązki instruktora strzelania, zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Prokuratorzy wskazali, że funkcjonariusz Policji prowadził szkolenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ujawnił na listach strzelań osoby w nim nieuczestniczące i dokonał przywłaszczenia powierzonego mu mienia w postaci amunicji, fałszując dokumentację szkoleniową i rozliczeniową amunicji. Funkcjonariuszowi temu zarzucono także posiadanie amunicji bez zezwolenia. Czterech z funkcjonariuszy usłyszało zarzuty poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne, a mianowicie uczestniczenia w strzelaniu i pobrania amunicji.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych, prokuratorzy podejmą decyzję co do stosowania wobec podejrzanych środków zapobiegawczych. Wobec członków grupy skierowano akt oskarżenia Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie w maju 2018 roku skierował akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, z którymi współpracowali zatrzymani policjanci. Członków grupy oskarżono m.in czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji, handel ludźmi oraz o posiadanie bez zezwolenia broni typu Scorpion i amunicji. Postępowanie prowadzone jest przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Źródło-Dział Prasowy, Prokuratura Krajowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *