CZTERDZIESTA TRZECIA NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

We wtorek dnia 25 września br. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się czterdziesta trzecia nadzwyczajna sesja Rady Gminy.
Nadzwyczajną sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy witając przybyłych

gości – kierownika OPS. Następnie odczytał porządek obrad, który wraz z protokołem z czterdziestej drugiej zwyczajnej sesji (z 11 września br.) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC odczytał „list intencyjny” LGD Turystyczna podkowa ws „udzielenia poręczenia i gwarancji przez Gminę Lubień” na planowane przez LGD „inwestycje” w odnawialne źródła energii (OZE). Wójt poinformował zebranych, że na terenie Gminy Lubień „w programach budowy OZE ze środków, którymi dysponuje LGD jest 323 gospodarstwa domowe” ponadto Gmina planuje zainstalowanie na wszystkich szkołach z terenu Gminy Lubień instalacji fotovoltaicznych;
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Lubień przyjętej Uchwałą nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Lubień z dn. 18.12.2017r. (uchwała nr XLIII/357/2018 z dnia 25.09.2018r.);
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018 (uchwała nr XLIII/358/2018 z dnia 25.09.2018r.);
-w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu (uchwała nr XLIII/359/2018 z dnia 25.09.2018r.);
-w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej (uchwała nr XLIII/360/2018 z dnia 25.09.2018r.);
-w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy lubień w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2018-2020” (uchwała nr XLIII/361/2018 z dnia 25.09.2018r.) – uchwałę referował Kierownik OPS;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzała dyskusja, uchwały omawiał Wójt Gminy Lubień
Następnie udzielono głosu w ramach „wolnych wniosków”, radni składali „interpelacje”. Radni KWW Czas Na Zmiany „interpelowali w sprawie”:
-problemów z zasilaniem w energię elektryczną w trakcie występujących silnych wiatrów na tych rolach Skomielnej Białej, gdzie jeszcze firma Tauron, nie zmodernizowała linii energetycznych, gdzie nadal zawieszone są linki, nie kable;
-sposobu funkcjonowania gabinetu pediatrycznego w Ośrodku Zdrowia w Skomielnej Białej;
Na tym czterdziestą trzecią nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lubień zakończono.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *