W PONIEDZIAŁEK POSIEDZENIA KOMISJI WE WTOREK XLII SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień odbędą się w dniu 10 września 2018 r. w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 7):
1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw

Obywatelskich wspólnie z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o godz. 9.00.
2. Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych o godz. 13.00. Tematem posiedzeń Komisji będzie przedstawienie Informacji Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień oraz zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji Rady Gminy.

XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień odbędzie się 11 września 2018 r. tj. wtorek o godz. 13.00 z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 18 lipca 2018 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski Radnych.
Przedstawienie oferty działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.
Informacja Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu  się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 7)

Źródło-Urząd Gminy w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *