W ŚRODĘ 25 KWIETNIA XXXIX SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4985

W środę 25 kwietnia o godz. 13.00 odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.


Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 19 marca 2018 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski Radnych.
Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lubień za rok 2017 – dyskusja.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień przyjętej uchwałą Nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI)301)2018 Rady Gminy Lubień z dnia 21 lutego 2018 r. o przyjęciu Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień.
Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu w 2017 r.
Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla Gminy Lubień
Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 7)

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *