GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

DSC_4817 DSC_4949

W sobotę 11 listopada br. w Skomielnej Białej odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się o godzinie 13.40 przy obelisku upamiętniającym

tragiczne wydarzenia jakie rozegrały się w naszej miejscowości 3 września 1939 roku.
Przybyłe delegacje Szkoły i Przedszkola, władz i Rady Gminy, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana złożyły pod obeliskiem kwiaty i zapaliły znicze. Do zebranych przemówił proboszcz ksiądz Ryszard PAWLUŚ, który przewodniczył krótkiej modlitwie „za tych, co na stosie ofiarnym, w walce o wolność Ojczyzny złożyli swoje życie”. W złożeniu wieńców wzięły udział poczty sztandarowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lubień, szkół, oraz Oddziału Związku Podhalan ze Skomielnej Białej, Orkiestra Dęta zagrała „Marsz Pierwszej Brygady…”.
Następnie zebrani udali się do kościoła pod wezwaniem Świętego Sebastiana gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodził i okolicznościową homilię wygłosił ksiądz kanonik Ryszard PAWLUŚ, celebrowali księża z parafii z terenu Gminy Lubień: z Krzeczowa ksiądz Antoni PŁACZEK, z Tenczyna ojciec Marek SOCHA, z Lubnia ksiądz Piotr SULEK i ksiądz Franciszek BOBEŁ. Mszę Święta uświetnił swoim śpiewem Chór GAUDIUM, a grą Orkiestra Dęta OSP w Skomielnej Białej.
Po Eucharystii przybyli udali się przed budynek Szkoły Podstawowej im. Władysława ORKANA, gdzie Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC i Łukasz PŁATEK – Pracownik Naukowy Biura Edukacji Narodowej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie otwarli wystawę pt.: „Dla Ciebie Polsko… w stulecie czynu legionowego”. Do zebranych przemówił Łukasz PŁATEK. Swoje wystąpienie rozpoczął cytatem z „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego” Adama MICKIEWICZA, który w „Litanii pielgrzymskiej” wołał „…o wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Panie…”. Prelegent w krótkim referacie przybliżył dzieje Legionów Polskich, których twórcą był późniejszy Naczelnik Państwa Józef PIŁSUDSKI. Mówił także o koncepcjach i wizjach, jakie na odrodzenie się Polski przed wybuchem Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej mieli politycy różnych opcji – Roman DMOWSKI, Józef PIŁSUDSKI.
Oglądając wystawę, zebrani przeszli do Auli, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Rozpoczął ją odegrany przez Orkiestrę Dętą OSP i odśpiewany przez zebranych Hymn Narodowy. Następnie prowadzący obchody Jan ŚMIAŁEK Przewodniczącemu Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana oddał głos Przewodniczącemu Rady Gminy Lubień. Stanisław BIEDROŃCZYK powitał przybyłe delegacje i gości, odczytał list Jacka KRUPY – Marszałka Województwa Małopolskiego, biskupa seniora diecezji rzeszowskiej Kazimierza GÓRNEGO, oraz wystąpił z okolicznościowym przemówieniem. Następnie głos zabrała Radna Powiatu Myślenickiego Anna RAPACZ, która odczytała skierowany do uczestników obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Skomielnej Białej list Jarosława SZLACHETKI – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Po zakończeniu oficjalnych wystąpień rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez młodzież Szkoły pod kierunkiem pedagogów; Joanny BUKSA, Anna SPICHA, Katarzyny KOWALCZYK i Małgorzaty FILAR. W programie artystycznym wystąpiła młodzież klas gimnazjalnych oraz Szkoły Podstawowej, która zaprezentowała miedzy innymi utwory pt.: „966”, „Pieśń o Wiktorii”.
Następnie przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz PŁATEK i przedstawicielka Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana Maria ŁOPATA wręczyli nagrody laureatom konkursów zorganizowanych w Szkole w Skomielnej Białej z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Poniżej lista laureatów tych konkursów.
Wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego ,,Wolna, Niepodległa…”, który odbył się 7 listopada 2017 roku. Uczniowie klas gimnazjalnych:
Aneta SADŁOWSKA kl. 2a – I miejsce, Klaudia MOŁOCZNIK kl. 2a – II miejsce, Weronika ŁOPATA kl. 2b – III miejsce, Patrycja ŻUR kl. 2b – wyróżnienie;
Uczniowie klasy VI szkoły podstawowej: I miejsce – Adrian HANDEL kl.6b, II miejsce – Szymon PAPAJ kl.6b, III miejsce – Natalia ZACHARA kl.6a, wyróżnienie – Martyna BAL kl.6b;
Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej: I miejsce – Alicja PĘDZIMĄŻ kl.7b, II miejsce – Amelia SURÓWKA kl.7a, III miejsce – Gabriela WÓJTOWICZ kl.7a, wyróżnienie – Julia MASŁOWSKA kl.7b i Agnieszka CZYSZCZOŃ kl.7b;
Wyniki szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem ,,Wolna, Niepodległa…”
Uczniowie klasy III – V szkoły podstawowej: I miejsce – Julia PAZDUR kl. 4a, II miejsce ex aequo – Olga LEŻAŃSKA kl. 3b i Damian KAPŁON kl. 5a, III miejsce ex aequo – Wiktoria CZYSZCZOŃ kl. 3a i Piotr ŁĄCKI kl. 3b, wyróżnienia: Karolina KLUSKA kl. 3a, Natalia RZEPIELA kl. 3b, Zuzanna KAPŁON kl. 3b, Sabina GACEK kl. 5b
Uczniowie klasy VI – VII szkoły podstawowej: I miejsce – Laura CIEPŁUCHA kl. 7b, II miejsce – Karina BEDNARCZYK kl. 7b, III miejsce ex aequo – Patrycja LEMPART kl. 7b i Adrian HANDZEL kl. 6b, wyróżnienia: Zuzanna KRUPA kl.7b, Miłosz GOŁDYN kl. 7a, Weronika GACEK kl.7b, Katarzyna ŻUREK kl. 7a, Julia MASŁOWSKA kl. 7b, Amelia CEREMON kl.6a, Joanna ŻUR kl. 6a, Martyna KOWALCZYK kl.6b;
Po wręczeniu dyplomów i nagród rozpoczęło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich. Głos prowadzący tej części obchodów należał do Młodzieżowej Wspólnoty Wieczernik, która na wstępie wykonała pieśń „Miejcie Nadzieję…” do słów Adama ASNYKA.
Następnie przedstawiciele Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana podziękowali nauczycielom, którzy przygotowali i przeprowadzili konkursy Historyczny i Plastyczny: Halinie MACIOŁ, Joannie MIŚKOWIEC i Edycie CEREMON, Dyrektorowi Szkoły Jerzemu KOŁPAKOWI za wszechstronną pomoc w przygotowaniu tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, oraz na ręce Prezesa Kółka Rolniczego Zbigniewa ZACHARY – Zarządowi i członkom tej organizacji za pomoc finansową w przygotowaniu wystawy.
Na tym zakończyła się oficjalna część Gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych przez Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej i Przewodniczącego Rady Gminy Lubień, które Patronatem Honorowym objęli Profesor Ryszard LEGUTKO Poseł do Parlamentu Europejskiego i dr hab. Filip MUSIAŁ Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Fot-Zbyszek Kraus

DSC_4728 DSC_4736 DSC_4737 DSC_4738 DSC_4740 DSC_4741 DSC_4742 DSC_4743 DSC_4744 DSC_4746 DSC_4747 DSC_4748 DSC_4750 DSC_4753 DSC_4756 DSC_4759 DSC_4765 DSC_4766 DSC_4769 DSC_4771 DSC_4772 DSC_4774 DSC_4775 DSC_4776 DSC_4777 DSC_4778 DSC_4779 DSC_4780 DSC_4782 DSC_4784 DSC_4785 DSC_4787 DSC_4789 DSC_4791 DSC_4792 DSC_4802 DSC_4803 DSC_4805 DSC_4806 DSC_4812 DSC_4813 DSC_4816 DSC_4817 DSC_4820 DSC_4821 DSC_4824 DSC_4825 DSC_4828 DSC_4830 DSC_4833 DSC_4834 DSC_4836 DSC_4837 DSC_4838 DSC_4839 DSC_4840 DSC_4841 DSC_4844 DSC_4846 DSC_4847 DSC_4849 DSC_4850 DSC_4851 DSC_4852 DSC_4853 DSC_4854 DSC_4855 DSC_4856 DSC_4857 DSC_4859 DSC_4863 DSC_4866 DSC_4867 DSC_4869 DSC_4870 DSC_4871 DSC_4872 DSC_4874 DSC_4878 DSC_4883 DSC_4887 DSC_4889 DSC_4891 DSC_4893 DSC_4895 DSC_4898 DSC_4900 DSC_4902 DSC_4903 DSC_4905 DSC_4910 DSC_4911 DSC_4912 DSC_4917 DSC_4921 DSC_4922 DSC_4930 DSC_4932 DSC_4933 DSC_4934 DSC_4937 DSC_4939 DSC_4946 DSC_4949 DSC_4956 DSC_4959 DSC_4960 DSC_4961 DSC_4962 DSC_4963 DSC_4964 DSC_4965 DSC_4968 DSC_4969 DSC_4972 DSC_4976 DSC_4978 DSC_4979 DSC_4981 DSC_4983 DSC_4984 DSC_4985 DSC_4990 DSC_4994 DSC_4995 DSC_4996 DSC_4997 DSC_4999 DSC_5000 DSC_5001 DSC_5004 DSC_5009 DSC_5010 DSC_5011 DSC_5012 DSC_5016 DSC_5019 DSC_5020 DSC_5025 DSC_5030 DSC_5031 DSC_5032 DSC_5040 DSC_5042 DSC_5043 DSC_5046 DSC_5047 DSC_5048 DSC_5049 DSC_5055 DSC_5057 DSC_5058 DSC_5059 DSC_5063 DSC_5064 DSC_5066 DSC_5068 DSC_5069 DSC_5070 DSC_5072 DSC_5073 DSC_5075 DSC_5076 DSC_5077 DSC_5079 DSC_5080 DSC_5081 DSC_5083 DSC_5084 DSC_5086 DSC_5092 DSC_5095 DSC_5098 DSC_5102 DSC_5109 DSC_5112 DSC_5114 DSC_5121 DSC_5123 DSC_5124 DSC_5126 DSC_5131 DSC_5139 DSC_5140 DSC_5142 DSC_5145 DSC_5149 DSC_5151 DSC_5152 DSC_5153 DSC_5154 DSC_5158 DSC_5159 DSC_5163 DSC_5168 DSC_5169 DSC_5171 DSC_5175 DSC_5176 DSC_5178 DSC_5184 DSC_5186 DSC_5189 DSC_5208 DSC_5209 DSC_5211 DSC_5213 DSC_5216 DSC_5219 DSC_5220 DSC_5225 DSC_5228 DSC_5232 DSC_5235

 

 

4 Odpowiedzi na GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *