ODŚNIEŻANIE ZIMOWE NA TERENIE GMINY LUBIEŃ – WYKAZ DRÓG PRZEWIDZIANYCH DO ODŚNIEŻANIA

plug

Do dnia 09 października 2017r. do godziny 16.00 wpłynęły do Urzędu Gminy oferty na odśnieżanie zimowe na terenie gminy Lubień od następujących wykonawców;Skomielna Biała:
Najkorzystniejszą ofertę

złożył wykonawca Zmechanizowane Roboty ziemne Stanisław Paś,
32-434 Skomielna Biała 239. Z firmą tą zostanie spisana umowa, która będzie obowiązywać do dnia 30.04.2018r.
Na terenie miejscowości Skomielna Biała odśnieżane będzie:
1. K 540173 Skomielna Biała – Wieś (od zakopianki – Słowiakowa – do Roli Jonkowej) 1,7 km
2. K 540174 Skomielna Biała – Ośrodek Zdrowia- (Banasiowa do Nowakowej) 1,2 km,
3. K 540175 Skomielna Biała – Pachurówka (od Auto Złomu – na Pachurówkę) 1,4 km,
4. K 540177 Skomielna Biała – Krakowska ( do kontenera) 0,6 km,
5. K 540176 Skomielna Biała – Dzielce (do granicy z Rabką) 1,3 km,
6. K 540162 Skomielna Biała –Krzeczów ( Rola Żurówka ) 0,2 km,
7. Łącznik –Rola Handzlowa 0,2 km,
8. Parking przy Kościele 0,8 km,
9. Plac manewrowy przy Szkole 0,8 km,
10. Łącznik Rola Folwark 0,1 km,
Razem : 8,30 km
Lubień:
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Usługi Koparko – Ładowarką, Transport Piotr Pietrzak, 32-432 Pcim 695 Z firmą tą zostanie spisana umowa, która będzie obowiązywać do dnia 30.04.2018r.
Na terenie miejscowości Lubień odśnieżane będzie:
1. Nr 540170 Lubień – Smugawa Kościół 2,1 km
2. Nr 540167 Lubień-Smugawa-Krzeczów (odcinek Lubień) 2,7 km
3. Nr 540166 Lubień do Rynku -0,3 km
4. Nr 540168 Lubień- Lecznica Zwierząt Rynek (Urząd Gminy – Kościół) 1,1 km
5. Nr 540164 Lubień – Plebańska 1,5 km
6. Nr 540169 Lubień – Rapaczowa 0,3 km
7. Nr 540171 Lubień Zarębki – Pcim 3,8 km
8. Nr 540170 Lubień – Baza SKR 0,3 km
9. Nr 540165 Lubień Brzegi – 0,6 km
10. Nr 540178 Lubień – Centrum 3,4 km
11. Plac koło UG Lubień 1500 m2 0,4 km
12. Parkingi i place manewrowe przy Kościele i Kaplicy 1200m2 0,4 km
13. Parkingi i place manewrowe przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 1500m2 0,5 km
14. Lubień Wojtanowa-Żurowa-Bałasowa – 1,3 km,
15. Lubień Kozakowa-Młynarzęcie – 1,3 km
Razem: 20,0 km

Krzeczów:
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Usługi Transportowe, Odśnieżanie Dróg Stanisław Marszałek, 32-433 Lubień, Krzeczów 192. Z firmą tą zostanie spisana umowa, która będzie obowiązywać do dnia 30.04.2018r.
Na terenie miejscowości Krzeczów odśnieżane będzie:
1. Nr 540161 Krzeczów – Łętownia (od zakopianki do roli Syskowej) 2,6 km
2. Nr 540167 Lubień-Smugawa-Krzeczów (odcinek Krzeczów) 1,1 km
3. Nr 540162 Krzeczów- Kośmidrowa (od zakopianki – Kośmidrowa) 0,6 km
4. Nr 540163 Krzeczów-Burmistrzowa (Burmistrz.- do zakopianki ) 1,2 km
5. Parking i Place manewrowe przy Kościele 1200m2 (0,4 km)
6. Plac manewrowy przy Szkole 1200m2 0,4 km)
Razem: 6,3 km

Zakres zimowego utrzymania dróg obejmuje odśnieżanie i posypywanie na bieżąco nawierzchni jezdni, poboczy, zatok autobusowych i parkingów oraz usuwaniu gołoledzi, zajeżdżonego śniegu
i zasp śnieżnych. W ramach usługi Zimowego Utrzymania Dróg Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia dyżuru telefonicznego, a także do patrolowania miejsc objętych umową i pełnienia dyżuru sprzętem (monitorowanie i gotowość do wykonania usługi). Wykonawca będzie zobowiązany pozostawać w gotowości do wykonania usługi zimowego utrzymania dróg przez cały okres Akcji Zima.

Dziękujemy Pani Magdalenie Kiszka-Pietrzak za udzielenie wyczerpującej informacji .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *