POSTĘPY PRAC PRZY BUDOWIE TUNELU ORAZ OPÓŹNIENIA W BUDOWIE ODCINKA S7 SKOMIELNA BIAŁA – CHABÓWKA

DSC_0529

Jak podaje GDDKiA w Krakowie, trwają prace przy budowie muru oporowego przed portalem południowym tunelu, od strony Skomielnej Białej: skarpa nad murem wzmocniona kotwami gruntowymi, mur górny wraz

z palisadą dodatkowa u podnóża skarpy, mur środkowy, mikropale kotwiące dla palisady dodatkowej są wykonane w 100%.
Postępy prac przy drążeniu tunelu od strony portalu północnego, w Naprawie:
Nitka prawa-wydrążono wraz z obudową tymczasową 266 metrów, wykonano 192 metry spągu (część po której się chodzi) oraz 83 metry stropu obudowy stałej.
Nitka lewa-wydrążono wraz z obudową tymczasowa 235 metrów, wykonano 161 metrów spągu oraz 70 metrów stropu obudowy stałej. Łącznie wydrążono 501 metrów, z 4012 metrów całkowitej długości obydwóch nitek tunelu.
Do 9 października 2017 roku, dwie nitki tunelu drążone były tylko od strony północnej czyli w Naprawie. Od 9 października rozpoczęło się drążenie także od strony południowej, w miejscowości Skomielna Biała.

Opóźnienie w budowie odcinka S7 Skomielna Biała-Chabówka spowodowane warunkami geologicznymi:
Skomplikowane warunki geologiczne występują w obrębie estakady nad ciekiem bez nazwy, nad dk7 (zakopianką) oraz drogami lokalnymi w Skomielnej Białej. Estakada będzie miała 281m długości i będzie się wznosić nad powierzchnią terenu do wysokości 32m. Składa się z dwóch równoległych mostów, na każdym będzie jezdnia o dwóch pasach, w każdym kierunku. Według pierwotnego projektu podpory estakady miały być posadowione na palach o dużych średnicach. Na etapie projektowania drogi ekspresowej wykonane były badania geologiczne i hydrologiczne. Wykazały istnienie warstw zwietrzeliny o grubości od 2 do 10 metrów, poniżej flisz z łupkami i piaskowcami ułożonymi naprzemiennie, ze spękaniami, wodami gruntowymi czyli złożone warunki gruntowe, w którym mają powstać podpory estakady. Wykonawca firma Salini Impregilo wykonał uzupełniające badania geologiczne, geofizyczne i stwierdził, że jest tu wysoki stopień zaburzeń tektonicznych warstw skalnych, które są nachylone pod dużym kątem. Miękkie i silnie spękane skały są na głębokości od 19 do 30 metrów poniżej poziomu gruntu. W okolicy skrajnej południowej podpory stwierdzono uskok tektoniczny. Skały przesunęły się względem siebie po linii uskoku o 8 metrów. Wiercenia wskazały tez możliwość wystąpienia zjawisk osuwiskowych. W konsekwencji wykonawca stwierdził , że trzeba zaprojektować estakadę posadowioną nie na palach, ale na studniach (kesonach) kopanych do odpowiedniej głębokości i zalanych potem betonem.Dopiero na nich powstaną filary estakady. Eksperci z Politechniki Krakowskiej wyrazili opinię, że zaproponowana zmiana posadowienia podpór jest z inżynierskiego punktu widzenia rozwiązaniem właściwym. Zmiana projektu i jego realizacja spowoduje przedłużenie budowy odcinka S7 Skomielna Biała-Rabka Zdrój jednak wykonawca stwierdził, że jedna jezdnia zostanie oddana w planowanym terminie i będzie mógł się nią odbywać ruch w dwóch kierunkach.

Źródło-GDDKiA Kraków Fot-Zbyszek Kraus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *