DZIŚ POSIEDZENIA KOMISJI JUTRO XXXII SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4882

Dziś posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich wspólnie z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o godz. 9.00. Tematem

posiedzenia Komisji będzie opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady oraz informacja dotycząca:

zaawansowania prac związanych z budową kanalizacji w Gminie,
zabezpieczenia mieszkańców Gminy w wodę pitną,
działalności Kół Łowieckich na terenie Gminy w tym szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych o godz. 13.00. Tematem posiedzenia Komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady.

Jutro (czwartek) 12 października o godzinie 11.00 rozpocznie się XXXII sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 24 sierpnia 2017r.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski Radnych.
Informacja Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2017.
Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miejscowości Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień.
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Tenczyn.
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Lubień.
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wyjazd do placówek oświatowych na terenie Gminy.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 7).

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *