MISTERIUM „PASCHA NIEŚMIERTELNYCH” – (ZDJĘCIA)

Misterium „Pascha Nieśmiertelnych” opowiada o drodze Boga do człowieka. O Stwórcy, który prowadzi z powrotem stworzenie ku sobie, po utracie Raju czuwa nad drogami swoich synów by w końcu doprowadzić ich do Domu Ojca. Pascha bowiem oznacza „przejście”,
z niewoli do wolności, z ciemności do światła, ze śmierci do życia.


Przedstawienie łączy wątki starotestamentalne z Ewangelią, pragnie ukazać jak Boży plan odkupienia ludzkości wpisany jest w historię narodu wybranego i znajduje doskonałe wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Jezus jest Paschą, jest przejściem, które niszczycielskie wody potopu zamienia w Wodę Życia, kielich goryczy i kielich Bożego gniewu o jakim mówią procy zamienia w kielich nowego przymierza, kielich zbawienia a krew niewinnego Abla płynącą
z ukrzyżowanego boku czyni napojem życiodajnym. Jezus to Pełnia Życia, Nowy Adam, Nowy Noe, Nowy Izaak , Baranek Ofiarny. To Pascha Nieśmiertelnych.
Misterium tegoroczne nawiązuje do duchowości prawosławnej w warstwie literackiej, scenograficznej, muzycznej i plastycznej. Poszukiwanie nowych form scenicznych i nowych akcentów wynikających z odmienności duchowości chrześcijaństwa Wschodu zainspirowane zostało przez wspólną w tym roku dla wszystkich kościołów datę Świąt Wielkanocy. Chrześcijanie obrządku wschodniego akcentują tajemnicę zejścia do Otchłani i wyzwolenia prarodziców Adama i Ewy , które zapoczątkowało nasze zmartwychwstanie. Stąd finał spektaklu, nieco odmienny od tego jaki przedstawiają katolickie misteria.
Twórcy spektaklu poprzez ekumeniczny wymiar przedstawienia pragnęli podkreślić jak ważna jest droga ku jedności chrześcijan , droga ku kolejnej Passze – od podziału na kościoły wschodu i zachodu do jednego Kościoła Chrystusowego na ziemi, który jest początkiem naszego osobistego i ogólnoludzkiego powrotu do Raju.
Lista realizatorów i uczestników – Udział biorą:
1. Dawid Bala
2. Laura Ciepłucha
3. Joanna Dybczyk
4. Weronika Łopata
5. Jakub Masłowski
6. Kacper Masłowski
7. Magdalena Miśkowiec
8. Mikołaj Miśkowiec
9. Samuel Miśkowiec
10. Alicja Pędzimąż
11. Albert Rzepiela
12. Igor Skrocki
13. Julia Skupień
14. Justyna Skwarek
15. Mateusz Wątor
16. Jakub Zębala
17. Kacper Żur
18. Monika Żur

Chór Gaudium pod kierownictwem Kingi Skałki
1. Stanisława Buksa
2. Anna Gacek
3. Urszula Gacek
4. Izabela Handzel
5. Anna Hojdas
6. Damian Masłowski
7. Szymon Masłowski
8. Emilia Palarczyk
9. Jacek Pasiowiec
10. Joanna Pasiowiec
11. Marta Pędzimąż
12. Tomasz Skałka
13. Wiesław Słowiak
14. Teresa Okowińska
15. Joanna Żak
Grupa techniczna:
1. Szczepan Bal
2. Dominika Bekier
3. Dorota Gacek
4. Katarzyna Leśniakiewicz
5. Adam Topór

Scenariusz, reżyseria teatru słowa, reżyseria teatru cieni, inscenizacja: Katarzyna Pędzimąż
Animacje, plan cieniowy: Marta i Cezary Skroccy
Przygotowanie i prowadzenie chóru: Kinga Skałka
Scenografia: Stanisława Buksa, Anna Pacer
Opieka duchowa: ks. Andrzej Wasilewski – Kruk

DSC_6340 DSC_6343 DSC_6347 DSC_6354 DSC_6359 DSC_6361 DSC_6367 DSC_6368 DSC_6370 DSC_6373 DSC_6378 DSC_6380 DSC_6381 DSC_6383 DSC_6387 DSC_6388 DSC_6389 DSC_6392 DSC_6393 DSC_6396 DSC_6397 DSC_6406 DSC_6408 DSC_6410 DSC_6411 DSC_6415 DSC_6416 DSC_6419 DSC_6422 DSC_6425 DSC_6430 DSC_6431 DSC_6432 DSC_6435 DSC_6438 DSC_6439 DSC_6451 DSC_6455 DSC_6457 DSC_6460 DSC_6465 DSC_6470 DSC_6473 DSC_6476 DSC_6477 DSC_6478 DSC_6479 DSC_6485 DSC_6486 DSC_6487 DSC_6498 DSC_6503 DSC_6505 DSC_6510 DSC_6512 DSC_6514

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *