ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE I ZEBRANIE WYBORCZE „NOWEJ” SPÓŁKI WODNEJ „JAMA”

DSC_0034

W niedziele 3 lipca br. o godzinie 10.45 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej odbyło się Walne Zebranie Założycielskie i Zebranie Wyborcze „nowej” spółki wodnej obejmującej swoim zasięgiem role: Ligusową, Krzysztofiakową Leśniakową, Gackową, Srokową oraz domy i obiekty na rolach Łyskowej i Słowikowej. Zebranie prowadził zarządzający dotychczas istniejącym wodociągiem – mającym swe ujęcia wody na Potoku Jama – Waldemar PLUCIŃSKI.


W trakcie zebrania wyłoniono kandydatów do Zarządu Spółki Wodnej, zgodnie z sugestia prowadzącego Zebranie są to po dwie osoby z każdej z w/w ról (z wyjątkiem roli Srokowej, gdzie „do Zarządu” zaproponowano jedną osobę). Walne Zebranie Członków Spółki podjęło uchwałę o przyjęciu „opcji zerowej” – dniem rozpoczęcia działalności Spółki Wodnej jest dzień 3 lipca 2016 roku.
Walne Zebranie podjęło uchwałę o obsadzie Zarządu Spółki Wodnej i obsadzie Komisji Rewizyjnej:
Zarząd Spółki Wodnej składał się będzie z pięciu członków, a Komisja Rewizyjna z czterech członków, potwierdzono także, że „najwyższa władzą” nowo założonej Spółki Wodnej jest: Walne Zebranie Członków Spółki Wodnej.
Podjęto także uchwały:
-o zasadach podłączania nowych członków, budynków do istniejącej „infrastruktury” Spółki (decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie Członków Spółki Wodnej);
-o wysokości rocznej opłaty eksploatacyjnej (naliczanej „od numeru domu” – osoby członka Spółki Wodnej):
-o wysokości jednorazowej opłaty „za przyłącz” nowego budynku do wodociągu Spółki;
-o wysokości zapłaty za jedną roboczogodzinę pracy pracownika – członka Spółki w czasie awarii „na linii głównej” istniejącego wodociągu;
Walne Zebranie zobowiązało Zarząd do „założenia”, konta bankowego, na które członkowie Spółki Wodnej będą mogli dokonywać wpłat z tytułu „opłaty eksploatacyjnej”.
Założenie konta bankowego przyczyni się do transparentności działalności nowopowstałego Zarządu.
Zarząd Spółki Wodnej zobowiązany został także do przygotowania „Statutu Spółki Wodnej” i przedstawieniu go Walnemu Zebraniu Członków Spółki Wodnej do zatwierdzenia.
Na zakończenie Zebrania wybrani z poszczególnych ról kandydaci na Członków Zarządu wyłonili z pośród siebie „Zarząd Spółki Wodnej JAMA” w składzie:
Prezes: Antoni MASŁOWSKI (z roli Krzysztofiakowej);
Wice Prezes: Waldemar PLUCIŃSKI (z roli Ligusowej);
Skarbnik: Łukasz ZYCH (z roli Gackowej);
Sekretarz: Bartłomiej Adamie (z roli Srokowej);
Członek Zarządu: Tomasz LUBERDA (z roli Leśniakowej);
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący: Zdzisław KOŚCIELNIAK (z roli Leśniakowej);
Zastępca Przewodniczącego: Helena PAŚ (z roli Krzysztofiakowej);
Członek Komisji Rewizyjnej: Marcin GACEK (z roli Gackowej);
Członek Komisji Rewizyjnej: Piotr MACIOŁ (z roli Ligusowej);
Nowo powstałemu Zarządowi życzymy owocnej i wytrwałej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

 

Jedna odpowiedź na ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE I ZEBRANIE WYBORCZE „NOWEJ” SPÓŁKI WODNEJ „JAMA”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *