NOWE SYRENY NA WIEŻY SKOMIELNIAŃSKIEGO KOŚCIOŁA

DSC_1122

Dziś na wieży kościoła w Skomielnej Białej najprawdopodobniej zostanie uruchomiona syrena OSP. Chcemy przybliżyć Państwu problem, który najprawdopodobniej powstał w 2013 roku.
Zacznijmy od początku – pożar suchej trawy 18 marca 2015 na roli Folwark, kiedy to ogień pojawił się na łące z nieskoszoną, sucha, zeszłoroczną trawą, wśród drewnianych zabudowań tej roli. Mimo że, skomielniańska straż miała do pożaru ok. 600 metrów to przy pożarze nie pojawiła się, mimo że ekspedientka ze sklepu sieci „ŻABKA” zadzwoniła na alarmowy numer telefonu 112. Czas oczekiwania na straż z Lubnia lub Tenczyna to 15-20 minut,Straż ze Skomielnej Białej nie pojawiła się przy pożarze  gdyż SYSTEM SELEKTYWNEGO POWIADAMIANIA „nie zadziałał”. W związku z tą sprawa postanowiliśmy napisać pismo do PSP Myślenice, gdyż w/g nas ona odpowiada za tego typu sytuacje. Po kilku dniach przyszła odpowiedź następującej treści:W odpowiedzi na Pana pytania przesłane pocztą elektroniczną w dniach 19 i 20 marca br., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach informuje:
Ad. 1. Problemem bezpośrednio wpływającym na funkcjonalność systemu selektywnego alarmowania jest lokalizacja budynku remizy OSP, co w bardzo dużej mierze wpływa na słabą propagacje fal radiowych uruchamiających zdalnie syrenę alarmową.
Ad.2. Komenda Powiatowa PSP w Myślenicach  informuje, że jest tylko użytkownikiem nie właścicielem systemu i do jej kompetencji nie należy usuwanie usterek a tylko wykorzystywanie go do alarmowania jednostki. Ponadto system monitorowany jest poprzez sprawdzanie jego poprawności działania co odnotowywane jest w odpowiedniej dokumentacji, a każda awaria zgłaszana do Urzędu Gminy Lubień lub OSP w celu jej usunięcia.
Ad.3 Pragniemy zaznaczyć, iż w razie braku możliwości zaalarmowania jednostki poprzez system Dyżurny Operacyjny SKKP w Myślenicach informuje telefonicznie funkcyjnych jednostki OSP o konieczności wyjazdu do działań ratowniczo-gaśniczych. W dniu pożaru trawy (tj. 18 marca br.) zastęp OSP Skomielna Biała nie wyjechał do zdarzenia, z powodu braku ratowników, dlatego Dyżurny Operacyjny SKKP zadysponował do zdarzenia sąsiednie jednostki OSP z terenu powiatu myślenickiego (OSP Lubień, OSP Krzeczów).
Podpisał bryg. Sławomir Kaganek Komendant Powiatowy PSP w Myślenicach
Niestety w/g naszych informacji OSP Skomielna Biała nie wyjechała do wspomnianego wyżej pożaru trawy tylko dla tego, że nikt z trzech w/w członków Zarządu nie odebrał telefonu.
Po otrzymaniu informacji z PSP w Myślenicach postanowiliśmy wysłać pytanie w tej sprawie do „właścicieli” systemu powiadamiania, czyli Urzędu Gminy w Lubaniu. Oto odpowiedź Urzędu: „W odpowiedzi na pismo z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie selektywnego systemu powiadamiania w Jednostce OSP Skomielna Biała informuję w tej sprawie w poniższych punktach:
Ad. 1. System Selektywnego Powiadamiania zamontowano w 2006 roku.
Ad. 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach nie zgłaszała awarii systemu do Urzędu Gminy w Lubniu tylko do Jednostki OSP Skomielna Biała, gdyż oni są właścicielem tego systemu. Po rozmowie z Naczelnikiem Jednostki uzyskałem informacje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Białej nie prowadzi żadnego rejestru awarii wymienionego systemu.
Ad. 3. Koszt systemu wyniósł ok. 5.000 zł.  System był montowany kilka lat temu i był objęty dwuletnią gwarancją. Ze względu na miniony okres gwarancji już niema, lecz na oficjalne zgłoszenie awarii sytemu Firma obsługująca ten system z Krakowa przyjeżdża na miejsce i usuwa usterki.
Ad. 4. Powodem nieprawidłowego funkcjonowania w/w systemu jest niekorzystne usadowienie budynku Jednostki OSP Skomielna Biała (w dolinie). Jedynym sposobem prawidłowego działania tegoż systemu jest zamontowanie specjalnej anteny, której koszt wynosi ok. 2.000 zł. W obecnej sytuacji jeżeli syrena nie może być włączona przez KPPSP  w Myślenicach to może być załączona również przez członków Jednostki OSP Skomielna Biała także ręcznie na miejscu w remizie. W dniu pożaru traw w miejscowości Skomielna Biała tj.18 marca 2015 roku. KPPSP w Myślenicach kontaktowała się z Prezesem OSP Skomielna Biała i Naczelnikiem lecz po rozmowie z nimi Jednostka ta nie była w stanie wyjechać do pożaru (po prostu nie było strażaków mogących wziąć udział w akcji – wszyscy byli w pracy).
Ad. 5. Po modernizacji tego systemu w 2013 roku system prawdopodobnie przestał działać prawidłowo, lecz oficjalnie Jednostka OSP w Skomielnej Białej nie zgłaszała tego faktu do mnie ani też do gminy. Jak już wspomniałem w pkt. 3, firma montująca ten system usuwa usterki niezwłocznie po ich zgłoszeniu. Na interwencję pracownika tut. Urzędu Gminy w dniu 7 maja 2015 roku Firma obsługująca system naprawiła system selektywnego powiadamiania. Dowodem na to jest wypadek ciągnika ( traktora ) w dniu 12 maja 2015 roku w miejscowości Skomielna Biała – Syrena została włączona selektywnie przez KPPSP w Myślenicach i sms-y były wysłane do strażaków Jednostki OSP Skomielna Biała.
Ad. 6. System został naprawiony pkt. 5.
Ad. 7. Aby ograniczyć wpływ niekorzystnej lokalizacji budynku OSP w Skomielnej Białej, zostanie zakupiona przez Gminę Lubień nowa syrena elektroniczna (taka jaka już funkcjonuje od kilku lat w Lubniu), a także zostanie zamontowany nowy system selektywnego wywoływania. Zostanie ona zamontowana na wieży Kościoła Parafialnego w Skomielnej Białej. W tym zakresie jest zgoda księdza proboszcza. Syrena ta także będzie służyła do celów zarządzania kryzysowego. Koszt takiej syreny wyniesie ok. 26 000 zł.
Zakup i zabudowa syreny nastąpi do końca 2015 roku. Z poważaniem Krzysztof Łabuz.
Ostatnie nasze pismo do UG w Lubniu: Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź dotyczącą Selektywnego Powiadamiania OSP Skomielna Biała.  Mamy jednak jeszcze pytania uzupełniające. W Pańskiej odpowiedzi z dnia 18 maja jako jedyny powód nieprawidłowego funkcjonowania w/w Systemu podano „niekorzystne usadowienie budynku” „Powodem nieprawidłowego funkcjonowania w/w systemu jest niekorzystne usadowienie budynku Jednostki OSP Skomielna Biała (w dolinie). Jedynym sposobem prawidłowego działania tegoż systemu jest zamontowanie specjalnej anteny, której koszt wynosi ok. 2.000 zł.” Okazuje się jednak, że po przyjeździe serwisu na miejsce i naprawie system od nowa działa, przypominamy, że remiza OSP stoi w tym samym miejscu a antena za 2.000 zł nie została zamontowana. Jednocześnie prosimy o odpowiedź na pytania.
-Co dokładnie zostało naprawione, jeśli Państwo nie wiedzą prosimy o nazwę i adres firmy serwisującej ( postaramy się dowiedzieć sami )
-Czy jedynym impulsem do naprawy systemu były pisma wysłane przez Skomielna.info do PSP Myślenice i Pana jako Gminnego zwierzchnika strażaków z OSP, czy wpłynęło oficjalne pismo od OSP Skomielna Biała z prośbą, wnioskiem o naprawę wadliwie działającego systemu.
Na powyższe pismo otrzymaliśmy Odpowiedź Urzędu Gminy w Lubaniu o treści: „W uzupełnieniu poprzedniej odpowiedzi dodam, że  wpływ na nieprawidłowe działanie systemu selektywnego wywoływania przy takim położeniu budynku mogą mieć także nawet panujące w danym momencie warunki atmosferyczne.
W trakcie pobytu serwisu w Skomielnej Białej system nie był naprawiany, gdyż nie był uszkodzony natomiast oprogramowanie zostało wykasowane i ponownie zainstalowane wraz z numerami telefonów strażaków.
Gmina nie otrzymała oficjalnego pisma od OSP Skomielna Biała w sprawie naprawy systemu, natomiast sytuacja wymagała interwencji pracownika Urzędu Gminy.
Mam nadzieję, że problem został rozwiązany a docelowo po zabudowie nowej syreny zostanie ostatecznie załatwiony.
W załączeniu przesyłam zestawienia kontroli selektywnego wywoływania wykonane przez PSP w Myślenicach.”
Podsumowując powyższą wymianę korespondencji – System Selektywnego Powiadamiania nie działał – jak podaje Pan Krzysztof ŁABUZ od 2013 roku. PSP Myślenice powiadamiało o nieprawidłowościach tylko OSP Skomielna Biała, niestety Naczelnik OSP w Skomielnej Białej nie reagował na te informacje. Nieprawdą jest to, że „natomiast sytuacja wymagała interwencji pracownika Urzędu Gminy” gdyż według tego co pisze Pan Krzysztof ŁABUZ nikt w Gminie Lubień nie wiedział o problemie alarmowania OSP Skomielna Biała i dowiedzieli się dopiero o tym fakcie wtedy gdy Skomielna.info wysłała kolejne pisma do Urzędu Gminy w Lubniu. Podstawowym problemem jest to, że skomielniańska Ochotnicza Straż Pożarna od lipca do listopada 2015 miała około 20 wyjazdów przy sprawnej syrenie, natomiast w poprzednich latach kilka. Mamy jeszcze jedno podstawowe pytanie: kto polecił zamontować taki system w remizie, która znajduje się w dolinie? Czemu nikt odpowiedzialny z Zarządu OSP w Skomielnej Białej problemu niewłaściwie działającej syreny nie zgłaszał (nie reklamował) przecież były na to dwa lata okresu gwarancji?
Kto w tej sprawie zawinił, nie dopełnił swoich obowiązków, naraził społeczność lokalną na niebezpieczeństwo!? Pozostawiamy to Państwa ocenie…

Ważne jest jedno że od dziś Skomielna ma nowy system powiadamiania OSP .

DSC_1123 DSC_1133 DSC_1135 DSC_1138 DSC_1139

 

16 Odpowiedzi na NOWE SYRENY NA WIEŻY SKOMIELNIAŃSKIEGO KOŚCIOŁA

 • niezadowolona mówi:

  Pomału ktoś się zreflektował o co tu chodzi i reaguje na te strażackie niedociągniecia , ale czy to można tak delikatnie nazwać , jak to nie wyjechali do pożaru bo niebyło nikogo , jak to nie odbierali telefonów , to jest jakaś farsa , wezcie chłopaki ściągnijcie z siebie to brzemie , oddajcie mundury do lamusa i nie chwalcie sie nimi w Kościele, wstyd przynosicie nie tylko sobie ale okolicy , gdzie się śmieją wprost z takich wydarzonych skomielnianów.I tu się potwierdza stare powiedzenie że skomielniany są tylko mocni w gębie .

 • Ktoś mówi:

  Ciekawe który …(tekst usunięty) wpadł na pomysł żeby po 6 rano jakiś hejnał grał na całą miejscowość. Niektórzy zarywają nocki z różnych powodów dzieci, praca itp. I może mieli by ochotę trochę pospać.

 • Krzysztof Gacek mówi:

  Ja Krzysztof Gacek chętnie oddam mundur na ręce pani (osobiście!!!) najlepiej w niedzielę, a chcę zobaczyć od poniedziałku pani działania przy dużej wodzie, ogniu czy zabezpieczeniu wypadku. Czy ty „niezadowolona” masz odwagę ukazać twarz czy tylko klikać na klawiaturze siedząc w domu nic nie robiąc.

 • niezadowolona mówi:

  Mam odwagę , bo nie tylko siedzę i klikam ale z czegoś żyję więc pracuję nie jestem z tych co siedzą przy oknnie i komentują , a tej wielkiej wody to ile mieliście w ostatnich latach , a tych pożarów coście sobie sami radzili też, a już nie komentuję wypadków , bo to jest przesada że sami to robicie , no to wreszcie o co ta gadka w tym artykule na info i pultanie się do Wójta . Czemu to teraz wyszło szydło z worka , jak jesteście tacy mocni to działajcie tak jak to robią ochotnicy z innych gminnych miejscowości . Mnie munduru nie trzeba ,mam swój i też się przyczyniam bezinteresownie, ale nie trąbię o tym całemu światu , trochę skromności strażaku a więcej działania to Ci dobrze zrobi i nam też

 • Ciekawy mówi:

  Mam pytanko, jak już w ośrodku będą mieszkać Syryjczycy i jak się już trochę zadomowią to z wieży będzie w południe puszczana ich modlitwa?? martwię się bo to dość długo trwa, a z tego co czytałam oni lubią się modlić co najmniej pięć razy w ciągu dnia-przed wschodem Słońca (fadżr), w południe (zuhr), po południu (asr), po zachodzie Słońca (maghrib) i wieczorem (isza). Wtedy już na pewno nie pośpimy..

 • hejnal mówi:

  Zagrali by może hejnał z wiezy kościelnej to wszystkim tym komentującym może by głowy przewiało. Nic się nie robi PROBLEM, coś się robi PROBLEM, strażacy w akcji biorą udział SZYDERA, nie biorą udziału z różnych przyczyn SZYDERA niech kazdy popatrzy na swój koniec nosa i czy jest taki całkiem wporządku do wszystkiego co robi bezinteresownie (o ile wogóle coś robi) bo takich jest niewielu. Czytając komentujących to nie są wielcy społecznicy, bardziej ………………..

 • niezadowolona mówi:

  Jestem za, bardzo mi się podoba kiedy z wieży Kościoła rozbrzmiewa Hymn pobudzający nas do życia, pracy, do działań ,dodaje otuchy, coś wspaniałego .A tym co wracają z nocki z pracy albo tym podobne z całym szacunkiem , no jak się trochę przyzwyczaicie to nie będziecie tego słyszeć , ale na razie współczuję .Mimo wszystko mnie i na pewno większości mieszkańców się podoba , i nikt nie będzie robił problemu mam nadzieję .Hejnał chyba myślał o sobie że napisał mało znaczący komentarz , o komentujących na info, że nie sa wielkimi społecznikami .

 • Paweł mówi:

  Krzysztof Gacek – widzisz, panna „Niezadowolona” jednak nie ma odwagi „ukazać twarzy” :) Nie ma się co taką przejmować.. Wszystkich chętna pouczać, szukać u innych wad… zapewne ma jakieś problemy i kompleksy, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Taki naród :p
  ……..
  KTOŚ – a dzwony o 6:30 ci nie przeszkadzają? Przecież dzwonią głośniej i dłużej niż wygrywana pieśń.. A w niedzielę? To dopiero skandal!
  Może nie ma co szukać problemów we wszystkim? Może ta pieśń o 6:30 będzie przypominać nam wszystkim, także i Tobie o Panu Bogu? O porannej modlitwie itd.. Może trzeba się ucieszyć tym, że z wieży kościelnej słychać jeszcze chrześcijańskie melodie, a dzwony wzywają nas do Kościoła, bo mogą nadejść czasy, kiedy zamiast dzwonów usłyszymy nawoływania muezinów..
  Czytając komentarz ” Ciekawego” naszła mnie refleksja, (która się podzielę, bo przecież komentarze nie muszą być tylko docinkami, ale mam nadzieję, że można się na tej stronie podzielić takze wlasnymi przemysleniami – może ktoś się włączy do dyskusji.. napisze co mysli). Myślę, że tym my, wielcy katolicy, wielcy chrześcijanie różnimy się od muzułmanów, że oni na prawdę wierzą w swoją religię, a my nie.. oni wierzą, i nas zjedzą..
  im nie przeszkadzają 5 krotne”krzyki” wzywające do Meczetu.. .. a nam wygrywana jakaś 30 sek. melodyjka przeszkadza.. – bo chcemy się wyspać :D
  Oni jak się modlą to 5 razy dziennie, na kolanach.. a my? raz w niedzielę przyjdziemy do kościoła? Ponarzekamy, że 45min, długo, nudno.. kto się z nas jeszcze w tygodniu modli? (patrze i myślę tu o sobie)..
  Oni wierzą.. a my nie.. i tu tkwi problem wielkiej, „chrześcijańskiej Europy.. „…

 • niezadowolona mówi:

  Tak , tak KTOŚ to trafnie określił, a teraz się dowiadujemy że Kujawsko -Pomorskie i Małopolskie województwo tylko najwięcej deklaracji podjęło o przyjęciu uchodzców , o czymś to świadczy , czyli że co zaczynamy od Meczetów , tylko czy nam to wyjdzie na dobre , poczekamy zobaczymy , modlic się tak jak oni też bedziemy musieli się nauczyć tylko pomalutku , z czasem to wejdzie w nawyk i zatęsknimi do dzwonów , melodyjek na kościele , pomalutku , cudze chwalicie swojego nie znacie .

 • Ktoś mówi:

  Ja tutaj żadnych ciapaków w Polsce nie chce jak Ty islam uważasz za religie to lepiej może już nic nie pisz. Dzwony to dzwony były od zawsze i jakoś nie przeszkadzały nigdy na pewno nie były głośniejsze i nie chodzi mi o Niedziele tylko w tygodniu.

 • Robert mówi:

  ni

 • sprawdzający mówi:

  Szacunek dla Strażaków, poświęcają czas , pracują społecznie, jak zajdzie potrzeba i są w
  Skomielnej Białej to reagują na każde wezwanie , chwała im za to , co do tych warchołów
  co im wszystko przeszkadza, to najlepiej przytoczyć było by tekst ze znanego nam utworu,
  znanego nam Wieszcza i Maciej powiedziałby wtedy – GŁUPI !!!!!!

 • Andrzej Miśkowiec mówi:

  Syrena alarmowa na potrzeby straży pożarnej to tylko dodatkowa funkcjonalność nowego systemu na wieży kościoła w Skomielnej Białej. Otóż jego podstawowym zadaniem jest głoszenie, krzewienie, umacnianie wiary katolickiej w sercach mieszkańców. Teraz, jak na państwo wyznaniowe przystało, każdy w zasięgu głośników ma okazję usłyszeć katolickie pieśni, wezwania do modlitwy itp. I to w dodatku kilka razy dziennie. Muzułmanie mają swoje zawołania, katolicy w Skomielnej mają swoje. A świeckość państwa? A to, że może nie każdy jest katolikiem i ma ochotę tego wysłuchiwać? Kto by się przejmował! Najważniejsze, że prawdziwi polscy katolicy mają teraz prawdziwie katolickiego prezydenta, parlament i rząd. Do pełni szczęścia potrzeba tylko referendum o wystąpieniu Polski z Unii Europejskiej i NATO, bo to przecież najeźdźcy i okupanci, przez których straciliśmy suwerenność. Później dziesięcina, lista obecności na niedzielnej mszy i usankcjonowanie przemocy w stosunku do innowierców:) Na koniec należałoby jeszcze w jakiś sposób teleportować te 38 milionów razem z dobytkiem na Bliski Wschód albo do Północnej Afryki. Bo tam ze swoją mentalnością najlepiej pasujemy!:)

 • Paweł mówi:

  „jak Ty islam uważasz za religie to lepiej może już nic nie pisz” – pozwolę sobie skomentować, choć nie wiem kto jest adresatem tej uwagi :D
  hmm… Tak. Islam jest religią.. a według Ciebie? :D Jestem ciekaw co myślisz, więc proszę, abyś odpisał ;p

 • Robert mówi:

  ale kiedyś dała czadu syrenka no nie? ok. 8 rano tak jechała prawie 15 minut że hej pewno któryś z naszych chłopów usnął na komórce po ciężkiej nocy.

 • Ten nieuczesany ze zdjęcia mówi:

  Po dwóch latach-Jakby nie było i tak będzie źle, Tak czy inaczej skończyły się komentarze w 2015, pozdrawiam tych co się przyzwyczaili i tych którzy widzieli, że straż działa.
  Tak to ja ten nieuczesany na tym zdjęciu :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *