SPOTKANIE RADNYCH GMINY LUBIEŃ WYBRANYCH Z KWW „CZAS NA ZMIANY” Z MIESZKAŃCAMI SKOMIELNEJ

DSC_9887

W niedzielę 18 października br. o godzinie 10.30 w auli Szkoły w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie radnych Rady Gminy Lubień wybranych z KWW „Czas na zmiany” z mieszkańcami Naszej wsi. W trakcie spotkania radni przedstawili zakres prac Rady Gminy, w których brali udział w okresie jedenastu miesięcy sprawowania swojej funkcji. Omówione zostały także największe tegoroczne inwestycje na terenie Skomielnej Białej:
-remontów dróg;
-budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego;
-budowa instalacji solarnych na domach prywatnych;
-inwestycje wokół budynku Szkoły -plac przed Przedszkolem Samorządowym;
W trakcie spotkania radni nie tylko przedstawiali wykonane w br. prace wg przedstawionych wyżej punktów, chcieli także zasięgnąć opinii zebranych mieszkańców w kwestii podjęcia decyzji dotyczących planowania w 2016 roku inwestycji drogowych, oraz związanych z tym inwestycji w infrastrukturę oświetleniową na terenie Skomielnej Białej. Opinie mieszkańców, ułatwiłaby wypracowanie stanowiska w kwestii zakresu przyszłorocznych remontów, rozbudowy dróg na wspólnych spotkaniach radnych z Radą Sołecką. Podobnie przedstawia się także kwestia budowy punktów oświetlenia ulicznego. Radni zaapelowali do mieszkańców o wycinkę gałęzi drzew zasłaniających istniejące lampy oświetlenia ulicznego, ma to duże znaczenie szczególnie w okresie jesieni i zimy, kiedy dni są coraz krótsze.
Drugim blokiem tematów, które zostały omówione przez radnych były:
-przygotowanie harmonogramu przeprowadzenia na terenie Gminy Lubień regulacji stanu prawnego dróg;
-„lobbowanie” za utworzeniem na terenie Gminy Lubień filii – punktu przyjęć obywateli – Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach;
-pozyskanie na terenie Skomielnej Białej alternatywnych do istniejących obecnie ujęć wody pitnej;
-rozbudowa na terenie wsi instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – solary, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła;
– zimowe utrzymanie dróg
Radni przypomnieli mieszkańcom o możliwości składania w Urzędzie Gminy wniosków na budowę instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, na budowę, których jak zadeklarował Wójt, Urzędnicy Gminy będą pozyskiwać środki z funduszy UE.
Budowa studni głębinowych mogących zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Naszej wsi jest jednym z głównych zadań na nadchodzący rok. Tegoroczna susza pokazała jak wielki problem stanowią niedobory wody, brak jest także obecnie możliwości dalszego pozyskiwania wody pitnej z istniejących źródeł powierzchniowych.
Zimowe utrzymanie dróg (a nie tylko ich odśnieżanie jak to ma miejsce do tej pory) na terenie Naszej wsi było tematem, który wywołał ożywiona dyskusję wśród zebranych. Wiele krytycznych uwag zebrał wykonujący te pracę. Zebrani ze zrozumieniem odnieśli się do faktu, że jeden traktor nie może być jednocześnie w dwóch oddalonych od siebie o blisko pięć kilometrów rejonach Naszej wsi. Sposób wyłaniania (w drodze zapytania ofertowego, a nie jak to winno się odbywać w drodze przetargu) przez Gminę Lubień firmy odpowiedzialnej w minionych latach za odśnieżanie wywołał spore emocje wśród zebranych. Emocje te podsycił w swoim wystąpieniu właściciel firmy świadczącej od szeregu lat na rzecz Gminy te usługi. Jako jeden z argumentów o słabej jakości swoich usług podawał fakt, że z powodu corocznych zapytań ofertowych, przetargów nie może zainwestować większych środków na zakup odpowiedniego sprzętu technicznego gdyż nie ma pewności, że taka inwestycja mu się zwróci.
Na zakończenie spotkania członkowie Rady Gminy rozmawiali także indywidualnie z mieszkańcami, którzy zgłaszali problemy występujące na zamieszkiwanych przez nich rolach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *