PLAKATY, ULOTKI, AFISZE – KTO TO MA SPRZĄTAĆ?

2

Fakt nielegalnego plakatowania na terenie naszej wsi widzieliśmy wszyscy nie jeden raz. Obecnie prowadzona kampania wyborcza dodatkowo potęguje problem szpecących plakatów. Ulotki, afisze czy ogłoszenia wyborcze często wywieszane są przez osoby w miejscach do tego nieprzeznaczonych takich jak: instalacje oświetleniowe, drzewa, wiaty przystankowe, transformatory, bramy, ogrodzenia, ściany posesji czy skrzynki energetyczne. Czyn ten jest wykroczeniem z art. 63a § 1 Kodeksu Wykroczeń.
Pamiętajmy, że plakaty, ogłoszenia, ulotki itp. należy wywieszać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, oczywiście za zgodą osoby lub jednostki zarządzającej tym terenem. Najczęściej miejscem takim są tablice lub słupy ogłoszeniowe. Przepis ten przede wszystkim ma na celu ochronę estetyki miejsc publicznych. Pamiętajmy także, że na terenach prywatnych plakaty można wywieszać tylko za zgodą właściciela terenu.
Art. 63a § 1 Kodeksu Wykroczeń – Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Zadbajmy wspólnie o estetykę i porządek w naszej wsi i reagujmy na wszelkie próby lekceważenia przepisów prawa.

Fot-M. Augustyn

Tekst-Skomielna.info

Jedna odpowiedź na PLAKATY, ULOTKI, AFISZE – KTO TO MA SPRZĄTAĆ?

  • Paweł mówi:

    Czyli oklejanie przystanków plakatami itp., jest zabronione, tak?
    Kiedyś byłem świadkiem, jak pod zasłoną nocy, ok. 22:30 trzech mężczyzn plakatowało przystanek na trasie do Rabki. Miałem zwrócić uwagę, że niszczą nasze mienie (ich samochód był na wadowickich blachach), ale nie miałem pewności, czy prawo zabrania tapetowania np. przystanków.
    Swoją drogą nie mogli wywiesić jednego plakatu, tylko obijać cały przystanek?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *