TEMAT ODBIORU ŚMIECI POWRACA

dsc_4876

W trakcie X sesji po raz kolejny powróciła sprawa sposobu odbioru odpadów komunalnych przez firmę EMPOL z Tylmanowej. Do tej pory Radni ze wszystkich miejscowości składali Wnioski i Interpelacje w sprawie sposobu w jaki firma ta wywiązuje się z umowy z Gminą Lubień. Zwracano w nich uwagę na: rozrzucone w trakcie transportu worki ze śmieciami, porozrzucane śmieci w miejscach ich załadunku na pojazdy, wątpliwej jakości worki – pękające w trakcie napełniania. W Skomielnej Białej firma z Tylmanowej kilkakrotnie „urządzała sobie sortownie” np. na parkingu przykościelnym, gdzie pozostawiała po sobie „śmierdzącą pamiątkę” w postaci plamy po nieznanej substancji na asfalcie. W trakcie wrześniowej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Skomielnej Białej sytuacja „tymczasowej sortowni” powtórzyła się. Tym razem pracownicy EMPOL-u „urządzili ją sobie” na starodrożu drogi krajowej nr 28 (przed posesją Państwa DĄBROWSKICH). Tradycyjnie pozostawili po sobie cuchnącą plamę o rozmiarach 5 metrów x 5 metrów. Sytuacja, jaka powstaje po zbiórce odpadów komunalnych przez firmę EMPOL, nie zdarzała się wcześniej, gdy odpady odbierane były przez Zakład Komunalny z Rabki, albo przez firmę GACEK & KRAWONTKA. Zawierając umowę z firmą z Tylmanowej Gmina Lubień zaoszczędziła wg słów Pana Wójta sto tysięcy złotych, jednak czy w tym wypadku taniej znaczy jednocześnie dobrze? Na pewno nie znaczy lepiej!
Poniżej treść Interpelacji Radnych wybranych z KWW „Czas na zmiany” dotyczącej odbioru śmieci przez firmę EMPOL Tylmanowa:
„W nawiązaniu do zgłaszanych w czasie poprzednich sesji Rady Gminy Lubień wniosków i zapytań radnych dotyczących odbioru śmieci przez firmę EMPOL, chcemy uzyskać informacje, jakie kroki zostały podjęte przez odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną urzędników Gminy Lubień w celu usunięcia zgłaszanych uwag. Szczególnie dotyczy to pozostawianych zanieczyszczeń (plam po n/n płynach) w miejscach, gdzie następuje przeładunek śmieci. Czy według obowiązujących przepisów taki przeładunek w miejscach do tego nie przeznaczonych jest dozwolony?”
Radni złożyli także Wniosek dotyczący likwidacji „dzikich wysypisk śmieci” na terenie Gminy Lubień, gdyż pomimo obowiązywania od kilku lat znowelizowanego „podatku od odpadów komunalnych” na terenie Skomielnej Białej nie zostało zlikwidowane żadne z istniejących od lat dzikich wysypisk.
„Zwracamy się z wnioskiem do Pana Wójta o przeprowadzenie inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Lubień oraz przygotowanie planu i zapewnienie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na ich sukcesywną likwidację.”
Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC odpowiadając na wnioski i zapytania Radnych ustosunkował się do powyższej interpelacji deklarując, że w trakcie prowadzonej w październiku br. zbiórki odpadów komunalnych przez firmę EMPOL będzie obecny pracownik Urzędu Gminy Lubień.
Odpowiadając na złożony wniosek Wójt powiedział, że „…inwentaryzacja dzikich wysypisk ciągle trwa. My te dzikie wysypiska likwidujemy, co jakiś czas, co ktoś zgłosi. Była próba akcji sprzątania potoków, no ale najlepiej jakby to wszystko Gmina zrobiła … Nic nie stoi na przeszkodzie aby Pan Sołtys złożył taką listę, będą środki będziemy likwidować…”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *