INWESTYCJE GMINNE 2014

Trwający rok 2014 w Gminie Lubień to kolejny rok wzmożonych inwestycji. Trwa kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz realizacja nowych zadań.

Do najważniejszych inwestycji na pewno należy zakończenie i oddanie do użytku Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. K. Wielkiego Nr 1 w Lubniu. Dla Rodziców, Dzieci, Grona Pedagogicznego to długo wyczekiwany moment. Już z nowym rokiem szkolnym 2014/2015 najmłodsze dzieci klas I-III będą korzystać z nowego zaplecza edukacyjnego w tym z nowych klas, szatni, korytarzy oraz sanitariatów odpowiednio przystosowanych dla przedziału wiekowego, a co najważniejsze zapewniających nowoczesny standard oraz jakość oferty edukacyjnej. Realizacja inwestycji w latach 2012-2014 w całości sfinansowana ze środków własnych gminy wyniosła około 2 mln. zł.

Nowe inwestycje, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu środków zewnętrznych w tym ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków dotacji z Budżetu Państwa przy wkładzie finansowym z budżetu gminy to:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skomielna Biała”. Zadanie współfinansowane w kwocie 736 402 zł ze środków EFRROW w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zakładane efekty to oddanie do użytku 1320 m kanalizacji sanitarnej gwarantującej poprawę, jakości życia mieszkańców gminy Lubień. Realizację zadania rozpocznie przeprowadzenie postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w miesiącu wrzesień b.r., a termin zakończenia planowanuje się na kwiecień 2015r.

„Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Skomielna Biała” obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym. Budowa boiska z nawierzchnią trawa syntetyczna zapewni możliwość uprawiania takich dyscyplin sportowych jak: piłka nożna, tenis ziemny, piłka ręczna, koszykówka. Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Skomielna Biała uwzględnia optymalne korzyści płynące z jego lokalizacji, stanowi realizację etapową dużego projektu budowlanego obejmującego zagospodarowanie powierzchni gruntu tj. 1,1013 ha należącego do Klubu sportowego KS Luboń. Gmina Lubień 2011 roku wybudowała i oddała do użytku pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawy naturalnej. Koszt bieżącej inwestycji to 619 tyś zł. z czego 219 tyś. zł. stanowi dotację z Budżetu Państwa ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2015r.

„Budowa kortu tenisowego ogólnodostępnego w miejscowości Lubień” to kolejna inwestycja sportowa. Realizacja tej inwestycji zapewni dogodne, kompleksowe możliwości rozwoju aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców naszej gminy zwłaszcza miejscowości Lubień, bowiem lokalizacja usytuowana jest na obszarze kompleksu sportowego ORLIK. Realizacja rozpocznie się w miesiącu wrzesień 2014 b.r. i jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków EFRROW w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

„Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej w szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Tenczyn” to inwestycja obejmująca termomodernizację w postaci: wymiany okien, instalacje głowic termostatycznych, docieplenie stropu poddasza, ale przede wszystkim pierwsza inwestycja gminna na montaż lamp fotowoltaicznych – zapewniających produkcję prądu na potrzeby oświetlenia terenu wokół boiska i szkoły. Realizacja inwestycji możliwa poprzez działanie „Poprawa, jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” objętego MRPO na lata 2007-2013r. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 283 107,07 zł. Planowane terminy inwestycji to wrzesień b.r. przeprowadzenie postepowania przetargowego, zakończenie marzec 2015r.

„Zagospodarowanie terenu wokół obelisku z utwardzeniem powierzchni gruntu w miejscowości Krzeczów” to inwestycja mająca na celu zachowanie dziedzictwa historycznego, pielęgnowanie wartości i postaw patriotycznych poprzez zagospodarowanie terenu, utwardzenie powierzchni gruntów bezpośredniego otoczenia obelisku upamiętniającego pomordowanych w latach 1939-1945. Całość zagospodarowanego terenu to powierzchnia około 545 m2. Projektuje się zagospodarowanie terenu wokół obelisku upamiętniającego ofiary II wojny światowej, Pacyfikacji wsi Krzeczów poprzez utwardzenie terenu kostką brukową, wyposażenie w postaci słupków żeliwnych, ozdobnego łańcucha żeliwnego i zamontowania koszy na śmieci dla utrzymania porządku i czystości. Zadanie zostało wybrane do realizacji przez Lokalną Grupę Działania Klimas w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania małe projekty” objętego PROW na lata 2007-2013. Koszt inwestycji to około 100 tyś zł., natomiast realizacja zadania zaplanowana jest na wrzesień – listopad b.r.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Lubień – Smugawa” to inwestycja dedykowana szczególnie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy ich opiekunom i młodzieży. Nowy plac stanowi bezpieczne i atrakcyjne miejsce zagospodarowania czasu wolnego. Dla najmłodszych i ich opiekunów oferuje certyfikowane urządzenia zabawowe, małą architekturę – ławeczki, a dla młodzieży możliwość gry w pin-ponga, siatkówkę i koszykówkę. Jej lokalizacja jest odpowiedzią na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy przysiółek Smugawa. Gmina Lubień liczy na nowe nabory w ramach, których będzie mogła złożyć wniosek ubiegając się o środki finansowe na jego doposażenie.

Źródło- Urząd Gminy w Lubniu

Jedna odpowiedź na INWESTYCJE GMINNE 2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *