PUBLICZNA DYSKUSJA NAD STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEŃ

Od dnia 11 do 30 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy w Lubniu można zapoznać się z dokumentem pt.: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień”. „Studium…” jest dokumentem kierunkowym gminy wyznaczającym jej przestrzenny rozwój na kolejne lata.
W dniu 25 marca br. o godzinie 10.00 odbyła się publiczna dyskusja nad „Studium…”. Wykonawców dokumentu reprezentowali Pani Joanna ŚWITLIŃSKA ROBUTKA i Pan Paweł NIEMIEC, Gminę Lubień wójt Pan Kazimierz SZCZEPANIEC, oraz Pan Zdzisław ŻUR. W trakcie spotkania projektanci wyjaśniali niejasności związane z omawianym dokumentem, przedstawiali procedurę i możliwości dokonywania zmian w już istniejącym „Studium…”.
Jak mówi Pan Zdzisław ŻUR, który z ramienia gminy zapoznaje zainteresowanych z w/w dokumentem zainteresowanie nim jest spore.
Uwagi i wnioski dotyczące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień” można składać na piśmie do Wójta Gminy Lubień do dnia 22 kwietnia 2014 roku z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz nr i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy składana „uwaga”.

DSC_0066

 

DSC_0065 DSC_0063 DSC_0062Tekst i Fot- A M

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *