……Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej organizuje akcję ODDAWANIA KRWI….NIEDZIELA 14 KWIETNIA OD GODZINY 8.00 DO GODZINY 12.00…..TWOJA KREW RATUJE ŻYCIE!!!!
..

INSTYTUCJE-ORGANIZACJE-ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE WSI SKOMIELNA BIAŁA

Miło nam poinformować o nowej zakładce w której znajdziecie Państwo informację na temat instytucji, organizacji i zespołów działających na terenie naszej miejscowości. W opisie będą zawarte informacje, jak powstały – krótka historia, osiągnięcia. Materiały będą dodawane stopniowo a więc zapraszamy do czytania.


OSP SKOMIELNA BIAŁAOchotnicza Straż Ogniowa w Skomielnej Białej powstała w 1911 roku z inicjatywy  kierownika miejscowej Szkoły Publicznej Jana Fulińskiego i gospodarza z roli Słowiakowej Feliksa Łopaty. Sprzęt strażacki, jeszcze skromny przewożono wozem ciągniętym przez konie wynajmowane u okolicznych gospodarzy. Alarm w wypadku pożaru ogłaszano przez uderzanie w żelazny gong, a później grano na trąbce. 1932 r. ze składek zakupiono ręczną sikawkę, której pompę wodną poruszano właśnie rękoma. W tym też czasie na roli Biedroniowej wybudowano basen ppoż., który po kilkukrotnym remoncie m.in. w latach 1955 – 1960 służy OSP do dziś.
Następnym komendantem Straży Ogniowej był Wojciech Macioł – starszy brat późniejszego naczelnika straży Franciszka Macioła. W 1935 roku otrzymano nowy statut Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstałe Stowarzyszenie zarejestrowano dnia 16 X 1935 w Krakowie. 1936 roku straż uroczyście obchodziła 25 – lecie swojego istnienia. Jubileuszowy rok zasmuciła śmierć komendanta Wojciecha Macioła. Funkcję komendanta OSP przejął Andrzej Sieńko z roli Krzysztofiakowej. 1937 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Białej zorganizowała uroczystość poświęcenia sikawki, którą wcześniej zakupiono. Z tej to okazji odbyło się nabożeństwo w kościele (spalonym przez Niemców dwa lata później). Uroczystość zakończono akademią i zabawą taneczną w domu parafialnym na Kamieńcu.

W latach II wojny światowej cały zgromadzony sprzęt strażacki uległ spaleniu. Po wojnie straż rozpoczęła organizować zbiórkę pieniędzy na zakup nowego sprzętu gaśniczego. Nie było to łatwe, zważywszy, że  znaczna część gospodarstw w Skomielnej Białej została przez hitlerowców spalona w pierwszych dniach wojny. W tym celu strażacy urządzali zabawy na Kamieńcu, z których dochód w całości przeznaczali na w/w cel. Pilnym zakupem była motopompa, na którą podjęto pożyczkę. Uroczyste poświęcenie tej motopompy odbyło się dnia 24 XI 1946 r. Na tę okazję zostały wydrukowane zaproszenia z programem uroczystości.
W listopadzie 1947 roku funkcję komendanta OSP objął jej wieloletni członek – Franciszek Macioł (ur.1908). Po II wojnie światowej, przez długie lata remiza mieściła się w prywatnym domu p. Jana Bali na roli Banasiowej. Mieścił się tam strażacki wóz konny pomalowany na czerwono, wyposażony w motopompę, węże i inny sprzęt gaśniczy. Remiza wyposażona była w gong alarmowy i ręczną małą syrenę alarmową. Koni do ciągnięcia wozu strażackiego użyczali: Sebastian Bal i Władysław Czyszczoń. Latem przy tej skromnej remizie, czasami odbywały się potańcówki na wolnym powietrzu lub festyny.
8 lipca 1956 r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 45-lecia istnienia OSP w Skomielnej Białej. Wydrukowano z tej okazji zaproszenia i cegiełki, a pieniądze pozyskane w ten sposób zasiliły konto przeznaczone na budowę nowej remizy strażackiej. W 1961 roku ksiądz proboszcz Władysław Bodzek sprzedał  wybudowany w 1936 r. budynek domu parafialnego (mieszczący się na Kamieńcu) – dla potrzeb OSP. Po odpowiedniej przebudowie straż pożarna uzyskała własną siedzibę. Mieściła się tam sala widowiskowa na 100 osób, scena wraz z zapleczem oraz garaż na samochód strażacki.”Przy Ochotniczej Straży Pożarnej działały: orkiestra dęta, amatorski zespół teatralny i chór mieszany „Echo”
W 1989 roku zmarł Franciszek Macioł – wieloletni komendant OSP, kapelmistrz orkiestry, chóru, kierownik i reżyser zespołu teatralnego w jednej osobie.Od 1996 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Białej posiada Dom Strażaka na roli Słowiakowej.

W dniu 16 stycznia 2015 roku wybrano nowy Zarząd OSP Skomielna Biała w składzie:
Andrzej GACEK, Marian MACIOŁ, Waldemar PLUCIŃSKI, Łukasz BEDNARCZYK, Mateusz AUGUSTYN, Szymon GACEK, Krzysztof GACEK. Prezesem nowo powstałego zarządu został druch Andrzej Gacek, Naczelnikiem Krzysztof Gacek a zasępcą naczelnika Mateusz Augustyn.

Pierwszego grudnia 2017 roku do jednostki trafił nowy lekki wóz ratowniczo-gaśniczy Ford z napędem 4×4.Wyposażeniu znajduje się zbiornik środka pianotwórczego 200 litrów, autopompa, linia szybkiego natarcia, cztery aparaty powietrzne, maszt oświetleniowy koszt samochodu to 276 000 zł.

Dzięki incjatywie OSP Skomielna Biała oraz Ks. Ryszarda Pędzimęża który pracuje od lat na Ukrainie, 18 grudnia 2018 roku nastąpiło uroczyste przekazanie wozu strażackiego który od 1998 roku był na  wyposażeniu naszej jednostki.Wóz trafi do miejscowości Medenice w okręgu Lwowskim, rejon Drohobycz.

20 maja 2018 roku w zaległych za 2017 rok Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych grup A i C,  dziewięć najlepszych jednostek z powiatu rywalizowało w sztafecie i bojówce. OSP Skomielna Biała zdobyła  pierwsze miejsce.

15 września 2018 roku na Gminnym Stadionie Sportowym w Czarnym Dunajcu rozegrane zostały VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych województwa małopolskiego. W zawodach wzięło udział 36 drużyn, w tym 12 drużyn żeńskich oraz 24 drużyny męskie. Nasi strażacy zajęli 24 miejsce, a nasza żeńska drużyna 6 miejsce. Na koniec roku 2018

Nasza jednostka liczy 72 Druhen i Druhów:

61 – Zwyczajnych
6 – Honorowych
5 – Wspierających

Źródło-Strona OSP Skomielna Biała, opracowanie Z.K fot-Zbyszek Kraus  i Wojciech Zagrodzki


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORKIESTRA DĘTA OSP SKOMIELNA BIAŁA

W 1928 roku założono muzykę smyczkową zwaną „Handzlową”. Zespół ten konkurował z muzyką „Słowiakową”, którą prowadził organista Władysław Kołpak. Połączone muzyki liczyły siedemnaście instrumentów i dały początek orkiestrze dętej. Za namową kierownika szkoły postanowiono założyć „Stowarzyszenie Muzyczne w Skomielnej Białej”.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie w Myślenicach i otrzymało „Statut Stowarzyszenia Muzycznego w Skomielnej Białej”. Od tego czasu orkiestra zaczęła pracować według statutu. Lekcje odbywały się dwa razy w tygodniu. Zaczęto chodzić po kolędzie, na festyny, imieniny i pochody. W 1932 roku Franciszek Macioł objął miejsce kapelmistrza orkiestry.

Później przyszła II wojna światowa, która przerwała działalność orkiestry. Część instrumentów została zniszczona. Po wojnie orkiestra znów się na nowo odrodziła, a ponieważ władze komunistyczne nie pozwalały na samodzielną działalność orkiestry – działano przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej.
Niestety Franciszek Macioł w 1989 roku zmarł i orkiestra bardzo odczuła jego brak. Wówczas to w roku 1998 Orkiestrę postanowił wziąć w swoje ręce Macioł Wiesław (Marek).

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęło przybywać nowych młodych ludzi, chcących grać w orkiestrze. Można powiedzieć,że orkiestra przeżyła odrodzenie. W roku 2000 zostały przepisane i uporządkowane wszystkie utwory. W roku 2003 do Orkiestry wstąpiły dwie dziewczyny z roli Żurowej. Przełamały tym samym dawne zwyczaje, że w orkiestrze grają tylko chłopcy i mężczyźni.

Do roku 2003 była orkiestrą przy OSP w Skomielnej Białej i nie była nigdzie zarejestrowana. Od 2003 roku orkiestra działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu.

W latach 2005-2010 orkiestra dawała średnio 26 koncertów, głównie na uroczystościach religijnych, sołeckich,gminnych, prywatnych i kolędując. Nadal remontowano stare i dokupywano nowe instrumenty.

W latach 2007-2008, dzięki wsparciu władz gminy i sołectwa, OSP, sponsorów i mieszkańców wsi dokończono budowę, wyposażono i oficjalnie otwarto salę prób na poddaszu remizy OSP. Wcześniej, przez wiele lat, próby odbywały się w garażu lub szatni remizy.

W 2010 roku Orkiestra Dęta obchodziła jubileusz 80 lecia istnienia. Podsumowano, że wciągu minionych pięciu lat występowała 131 razy. Podczas tego jubileuszu liczyła 26 członków. Tego samego roku zakupiono kolejne instrumenty oraz stroje dla członków orkiestry.

W 2013 roku, po 43 latach gry, z kierowania nią zrezygnował Wiesław Macioł, przekazując pałeczkę synowi Andrzejowi. Orkiestra OSP Skomielna Biała w 2018 roku otrzymała nagrodę Gminy Lubień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promowania gminy. SKŁAD: Trąbki-Andrzej Macioł, Grzegorz Gacek, Tomasz Luberda, Szymon Handzel, Damian Folwarski, Kacper Żur, Ryszard Papież. Klarnety-Weronika Gacek, Stanisław Folwarski, Krzysztof Folwarski. Saksofony – Konrad Gacek, Weronika Jucha, Justyna Żur, Karolina Żur, Barbara Macioł, Konrad Folwarski, Tadeusz Bala. Sakshorny tenorowe-Krzysztof Jaromin, Tomasz Jaromin, Adrian Stachnik. Sakshorny altowe-Maciej Bal, Janusz Macioł,Dawid Bala. Puzony-Paweł Macioł, Dominik Macioł. Basy-Marian Macioł, Stanisław Kluska. Instrumenty perkusyjne-Mateusz Wątor, Marcin Bal. Aktualnie zarząd Orkiestry Dętej OSP Skomielna Biała tworzą: Grzegorz Gacek-dyrygent/kapelmistrz, Andrzej Macioł-sekretarz/kierownik, Krzysztof Jaromin-skarbnik i Marian Macioł-gospodarz.
Źródło- GOK Lubień oraz Robert Miśkowiec (folder historia orkiestry)  Opracowanie i fot- ZK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMATORSKI ZESPÓŁ TEATRALNY IM. FRANCISZKA MACIOŁA

Amatorski zespół teatralny w Skomielnej Białej założony został w latach 30-tych ubiegłego wieku. Pierwsze przedstawienia prowadził nauczyciel miejscowej szkoły – Jan Fuliński. Przedstawienia początkowo odgrywane  były z kościele pod dzwonnicą, a później od 1936 roku na scenie nowo wybudowanego Parafialnego Domu Ludowego na Kamieńcu. Po powrocie z wojska prowadzenie zespołu przejął Franciszek Macioł. Grano różne utwory religijne jak i świeckie komedie.

W czasie II wojny światowej zespół przerwał swoją działalność, którą wznowił po zakończeniu działań wojennych. Po wojnie zespół został zarejestrowany przy OSP w Skomielnej Białej. Wszystkie próby teatralne odbywały się w domu reżysera Franciszka Macioła do czasu gdy straż pożarna dysponowała już własną siedzibą, gdzie przeniesiono próby na scene sali widowiskowej remizy OSP. Swoje większe sukcesy teatr zaczął osiągać w 1974 roku. Z inicjatywy Związku Podhalan po kilkunastu latach przerwy Amatorski Teatr im. Franciszka Macioła pod kierownictwem pani Ireny Gacek (córki pana Franciszka Macioła) wznowił swoją działalność. Od 2007 roku odnotowuje się renesans działalności tego teatru.

14 grudnia 2017 roku otrzymali do dyspozycji małe pomieszczenie w remizie OSP w Skomielnej Białej gdzie mogą ćwiczyć i trzymać rekwizyty a na ścianach zawiesić swoje dyplomy i pamiątki których z roku na rok przybywa.
11 marca 2018– 6 Spotkania Teatrów Amatorskich w Jabłonce, sztuka pt; „Zrękowiny u Druzgały”- I miejsce i awans na konkurs do Bukowiny
17 marca 2018– Mordarka k/Limanowej, gościnny występ A.Z.T. na Konkursie Heligonistów Województwa Małopolskiego. W tym dniu został wręczony medal „Polonia Minor” od Marszałka Województwa Małopolskiego dla A.Z.T ze Skomielnej Białej za zasługi dla krzewienia kulturalnego swojej „Małej Ojczyzny” oraz wytrwałą prace na rzecz województwa Małopolskiego.
15 lipiec 2018– Konkurs w Bukowinie Tatrzańskiej, występ A.Z.T sztuka pt: „Zrękowiny u Druzgały” – nominacja dla zespołu na Konkurs Ogólnopolski w Tarnogrodzie
13 październik 2018– Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich w Tarnogrodzie, gdzie reprezentowali woj. Małopolskie, tym samym znaleźli się pośród 10-ciu najlepszych zespołów amatorskich z całej Polski.

Skład-Kierownik Irena Macioł. Aktorzy-Maria Żur, Jadwiga Gacek, Józef Urbańczyk, Marian Macioł, Robert Miśkowiec.

Źródło GOK Lubień oprac i fot-Zbyszek Kraus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6-36 HUFIEC PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej jest jednostką organizacyjną Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP realizującej zadania na rzecz młodzieży powyżej 15 roku życia i dla osób bezrobotnych do 25 roku życia. Ma na celu pomoc młodzieży w uzyskaniu wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych. W oparciu o szeroko pojętą współpracę z podmiotami środowiska lokalnego realizuje zadania placówki profilaktycznej oraz wychowawczo – opiekuńczej. W szczególnych sytuacjach prowadzi działania resocjalizacyjne, obejmując wsparciem nie tylko uczestnika OHP, ale jego rodzinę i środowisko. Młodzież korzystająca
z oferty hufca pochodzi z powiatu myślenickiego, suskiego, limanowskiego i nowotarskiego. Teoretyczną naukę zawodu realizuje w Branżowych Szkołach I stopnia w Lubniu, Rabce Zdroju, Jordanowie, Mszanie Dolnej, Nowym Targu, Czarnym Dunajcu oraz na kursie wyuczającym prowadzonym przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Elremot”. Zatrudniona jest u pracodawców ze środowiska lokalnego na podstawie umowy o pracę na statusie pracownika młodocianego w wybranym przez siebie zawodzie. Do tej grupy kierowana jest szeroko pojęta oferta edukacyjna, która ma wdrażać do aktywnego wykorzystania wolnego czasu wszechstronnego rozwoju, ale i przygotować do przyszłej pracy zawodowej.
Corocznie 6-36 Hufiec Pracy jest realizatorem wychowawczych programów autorskich, których tematyka dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań młodych ludzi jednocześnie uwzględniając kierunki i działania wychowawczo – społeczne.
6-36 Hufiec Pracy dba o wprowadzenie nowych uczestników w życie jednostki, dlatego prowadzi działania adaptacyjne, a w ramach nich integrację młodych ludzi i wdrażanie do funkcjonowania w grupie realizując program „Razem rozwinąć skrzydła”.
Jednostka dużo uwagi poświęca na realizację zadań z zakresu wolontariatu. Młodzież
w ramach programu „Współczuję – Szanuję – Pomagam” pełni wolontariat współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Rabce Zdroju, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce Zdroju, Uniwersytetem Trzeciego Wieku wykonując kartki świąteczne, pełniąc opiekę i pomagając podczas balów, zabaw, imprez plenerowych m.in.
w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych, Spartakiady Integracyjnej Dzieci i Młodzieży, Senioriadzie, podczas „Święta Domu” jak również „Opłatka”, a także w okresie ferii zimowych i wakacji. Wolontariat młodzieży – uczestników hufca realizuje również program „Na straży i z pomocą” współorganizując z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skomielnej Białej m.in. „Piknik mundurowy” zachęcając młodzież do aktywności w ramach działań OSP uświadamiając zagrożenia, ucząc postaw i zachowań potrzebnych w czasie zagrożeń.
Bliska nam jest kultura i tradycja regionalna, dlatego realizując program regionalny
„W kulturze i tradycji” jesteśmy organizatorami konkursu „Palm i pisanek wielkanocnych” dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego, konkursu „Korpiele Tradycją Naszej Wsi”,
w której biorą udział również przedstawiciele innych miejscowości naszej gminy, kultywujemy tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Bierzemy udział
w uroczystościach związanych z historią naszego regionu jak również kultywujemy tradycje corocznie przygotowując palmę wielkanocną. Współpracujemy ze Związkiem Podhalan oddziałem w Skomielnej Białej, Zespołem „Korpiołki” oraz Przedszkolem Samorządowym
i Szkołą Podstawową. Corocznie jesteśmy organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd
i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego (VIII edycji) oraz Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP (III edycje).
W ramach programu „Kolorowe szlaki” młodzież poznaje atrakcyjne miejsca turystyczne
i krajoznawcze. Od lat kształtujemy wśród młodzieży postawy proekologiczne realizując program z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem „Zadbaj o swoją wieś”. Młodzież sprząta wyznaczone tereny Skomielnej Białej, bierze udział w akcjach zbiórki elektrośmieci, gabarytów, zbieramy zakrętki, makulaturę, sadzi drzewa i krzewy.
W ramach profilaktyki zdrowotnej uczestnicy biorą udział w autorskich programach „Masz wybór”, „Sport to zdrowie” w ramach, których poznają atrakcje turystyczno – krajoznawcze, wyjeżdżają na wycieczki autokarowe, piesze, biorą udział w akcjach „Szlachetna paczka”, „Zbiórka odzieży”, „Góra grosza” pomagając potrzebującym, poznają zagrożenia współczesnego świata i sposoby walki z nimi. W ramach tego programu biorą udział
w spotkaniach z przedstawicielem Policji, pedagogiem. Zajęcia z zakresu promocji zdrowia, sportowe i rekreacyjne w tym udział w licznych konkursach i zawodach sportowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim, podczas których uczestnicy zdobywają czołowe lokaty są doskonałą formą rozwijania aktywności fizycznej i kształtowania sportowego i zdrowego stylu życia. Przy jednostce działa również Rada Młodzieży pełniąca rolę aktywizującą
i prospołeczną oraz Klub Absolwenta przeznaczony dla byłych uczestników hufca.
Uczestnicy OHP chętnie również biorą udział w realizowanych programach w okresie ferii zimowych i wakacji wyjeżdżając na wycieczki poznają ciekawe miejsca rozwijają swoją aktywność i swoje umiejętności. Program „Lato na wsi”, „Zima na wsi” dają możliwość wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, zagospodarowanie ich czasu wolnego, poznania nowych miejsc i atrakcji turystycznych. W ramach porozumienia przy Hufcu Pracy działa Świetlica Środowiskowa „Klub Kultury i Trzeźwości” przeznaczona dla młodzieży
z lokalnego środowiska. To doskonałe miejsce na profilaktykę integrację, ale i wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań. Młodzież chętnie korzysta z bogatej oferty zajęciowej, kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, wycieczek, wyjazdów. Włącza się w działania jednostki realizacją programów, jest pomysłodawcą wielu imprez i przedsięwzięć mających na celu szeroko pojętą profilaktykę. Chętnie korzysta z bazy informatycznej i sportowej.
Przy hufcu działa również Młodzieżowe Centrum Kariery, które świadczy usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa zawodowego dla młodzieży uczącej się, bezrobotnej i poszukującej zatrudnienia. Dysponuje ofertami pracy i bazą pracodawców
i zawodów na lokalnym rynku pracy.
Przez lata działalności Świetlica Środowiskowa i Hufiec Pracy jest realizatorem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzież objęta działaniami zdobywa nie tylko dodatkowe umiejętności zawodowe, odbywa staże w wybranym przez siebie zawodzie, ale również objęta jest innymi formami wsparcia w zależności od potrzeb.
Działania wychowawcze realizujemy przede wszystkim poprzez organizowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, sportowych i edukacyjnych, w oparciu o współpracę z licznymi instytucjami i stowarzyszeniami lokalnego środowiska. Stawiamy na integrację, dialog, kształtowanie prawidłowych wzorców, postaw i wartości, co jest motorem do działania i gwarantem osiągnięcia sukcesu w wychowaniu kolejnych pokoleń młodych ludzi. Źródło-OHP Skomielna Biała Fot-M. Augustyn

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

CHÓR GAUDIUM

Powstał w sierpniu 2014 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu filia w Skomielnej Białej. Chór tworzy obecnie 21 osób w różnym wieku, które połączyła pasja do muzyki. Instruktorem jest Kinga Skałka. W swoim repertuarze ma utwory religijne, patriotyczne, również ludowe, rozrywkowe i kabaretowe. Chór swym śpiewem regularnie uświetnia Msze Święte w Skomielnej Białej oraz inne uroczystości parafialne i gminne. Wspólne śpiewanie to wielka radość i satysfakcja, ale także ciężka praca, dlatego chór chcąc się rozwijać, korzysta również z cennych umiejętności fachowców – Rafała Żura, Marcina Wasilewskiego- Kruk i innych wokalistów i dyrygentów poprzez uczestnictwo w warsztatach chóralnych i zajęciach sekcyjnych. Chór Gaudium prezentował się również podczas:

10 kwietnia 2016 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach, odbył się XVIII Ogólnopolski Konkurs Chórów ” O złotą strunę…” skomielniański chór zdobył „Srebrną Strunę”
2 kwietnia 2017 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach, odbył się XIX Ogólnopolski Konkurs Chórów ” O złotą strunę…” skomielniański chór zdobył „Brązową Strunę”
7 lipca 2017 roku Chór Gaudium otrzymał nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promowania gminy Lubień.
13 stycznia 2018 – udział członków chóru w warsztatach śpiewu gregoriańskiego „Dies gregoriani” w Krakowie.
31 marca – 2 kwietnia 2018 roku– udział członków chóru w warsztatach chóralnych pt. „Warsztaty z Pasją” w Myślenicach.
27 – 29 kwietnia 2018 roku udział członków chóru w warsztatach liturgiczno – muzycznych w Łagiewnikach.
5 czerwca 2018 roku w Sułkowickim Ośrodku Kultury odbył się XI Powiatowy Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej Sułkowice 2018. Nagrodę Specjalną Dyrektora SOK otrzymał Chór GAUDIUM.
26 czerwca 2018 roku Chór otrzymał nagrodę Starosty myślenickiego w dziedzinie kulury.
18 listopada 2018 roku– Jak co roku udział w  Zagórzańskich Spotkaniach Chórów „Laudate Dominum” w Mszanie

Dolnej.Źródło-GOK Lubień oraz Sprawozdanie Rady Sołeckiej w Skomielnej Białej. Opracowanie i fot-Zbyszek Kraus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GÓRALSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KORPIOŁKI”

Góralski Zespół Pieśni i Tańca „Korpiołki” został założony z inicjatywy I-ego Prezesa Związku Podhalan Oddział w Skomielnej Białej Janiny Kluski i zatwierdzony Uchwałą Zarządu Związku z dnia 07. 12. 2010 r.
Nazwa Zespołu wywodzi się z tradycyjnej nazwy sprzed lat którą określano mieszkańców Skomielnej Białej. Związana była z uprawą dużej ilości karpieli. (Tak jak w miejscowości Skawa obchodzono Święto bobu tak i u nas już planowane jest święto tego popularnego niegdyś warzywa.)
Zespół liczy 23 osoby. Skupia w większości dzieci, jak również młodzież i dorosłych. Funkcję Kierownika Zespołu pełni społecznie pani Jadwiga Kowalczyk, powołana przez Zarząd Związku.
Naukę pieśni i tańca zespół rozpoczął w styczniu 2011r. Przez pół roku zajęcia odbywały się w salce katechetycznej, udostępnionej przez Proboszcza Parafii w Skomielnej Białej. Naukę pieśni i tańca w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku opłacał Związek Podhalan z zaoszczędzonych na ten cel środków. W maju 2011 roku odbył się inauguracyjny występ Zespołu przed publicznością zgromadzoną na otwarciu Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Skomielnej Białej. Gościnnie zespołowi przygrywała góralska kapela z Rabki „Robcusie”.
Od września 2011 roku zespół korzysta z lekcji nauki pieśni i tańca udzielanej przez instruktora zatrudnionego w GOKu w Lubniu. Korzysta również z pomieszczeń Filii GOKu w Skomielnej Białej. W listopadzie 2012 roku Związek Podhalan powołał przy Zespole własna góralską kapelę. Naukę góralskiej muzyki finansuje Związek w własnym zakresie. Początkowo Kapela liczyła 3 osoby, Od 2013 roku Góralski Zespól Pieśni i Tańca występuje z własną kapelą.
Zespołem opiekuje się Związek Podhalan; organizuje lekcje i występy m. in. Na Opłatkach, na Święconym, na Dożynkach gminnych i wiejskich, na uroczystościach kościelnych, jubileuszowych, piknikowych, uczestniczy w przeglądach kolęd oraz daje występy na otrzymywane zaproszenia.
Działalność zespołu wspiera Wójt Gminy Lubień, Dyrektor GOK w Lubniu, Rada Sołecka Skomielna Biała, Proboszcz parafii w Skomielnej Białej, Środowiskowy Hufiec Pracy oraz w szczególnych sytuacjach sponsorzy. Zespół w  2015 roku otrzymał nagrodę Gminy Lubień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Tekst- Zarząd Związku Podhalan Fot-A. Masłowski/Z. Kraus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FUNDACJA JMJ RADOSNY RODZIC

FUNDACJA JMJ RADOSNY RODZIC została powołana do życia przez Marię i Grzegorza Urbańczyk oraz Beatę i Krzysztofa Pikul w dniu 16 stycznia 2018r i funkcjonuje jako organizacja pozarządowa o charakterze non-profit. 
NASZA MISJA
Głównym celem FUNDACJA JMJ RADOSNY RODZIC jest działalność na rzecz rodziny, jej członków, ludzi starszych, wykluczonych dzieci, młodzieży, macierzyństwa, rodzicielstwa, wspieranie, organizowanie wszechstronnej pomocy i wsparcia rodzinie, również tej wielopokoleniowej – młodzi szybciej biegną, ale starsi znają i wskazują drogę. Pracujemy z rodzicami, kobietami, mężczyznami, młodzieżą, dziećmi, którzy mierzą się z codziennymi obowiązkami, nie mając odkrytych i wzmocnionych umiejętności wychowawczych, egzystencjonalnych.

Wierzymy głęboko w sens działań społecznych, niesformalizowanych, „ad hoc”, ale także dostrzegamy możliwości, wynikające z posiadania osobowości prawnej, działań projektowych i budowania długofalowych programów. W swoich inicjatywach staramy się łączyć najlepsze elementy obu podejść.

Nasze dotychczasowe działania:
– warsztaty dla rodziców
– szkoła dla rodziców i wychowawców
– warsztaty dla dzieci i młodzieży
– wędrowanie przez wychowanie
– serca mamolek
– bliżej słowa/bliżej dzieci
– projekt rodzinka
– Nowotarski tydzień bliskości
– memoriał Grzegorza Wesołowskiego
Tekst i Fot- Fundacja JMJ Radosny Rodzic

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GMINNY OŚRODEK KULTURY FILIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Filia lubieńskiego Gminnego Ośrodka Kultury powstała w Skomielnej Białej w 2011 roku i początkowo mieściła się na Roli Otrębowej. Zajęcia prowadzone w GOK od początku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Po roku działalności, dzięki uprzejmości druhów OSP, przenieśliśmy swoją siedzibę do remizy, w której wynajmujemy pomieszczenia. Bardzo chwalimy sobie tę współpracę, ponieważ zyskaliśmy (poza salą plastyczną), możliwość korzystania z dużej sali, na której odbywają się próby Zespołu Regionalnego Korpiołki (soboty od godz. 16.00), próby Chóru Gaudium (czwartki, piątki od godz. 18.00) a także fitness i zajęcia pn. „Zdrowy kręgosłup” (poniedziałki 18.30 i środy 19.15). W Filii GOK w Skomielnej Białej prowadzone są zajęcia plastyczne (w poniedziałki i środy godz. 12.30 i 13.30) Dzieci od 6 roku, pod kierunkiem instruktora, wykonują różnorodne prace: projekty DIY, ceramiczne, rysują, malują, poznają ciekawe techniki, np. decoupage. Staramy się, aby nabyte umiejętności znalazły swoje zastosowanie w życiu codziennym- dzieci potrafią wykonać nietypowe kartki okolicznościowe, prezenty, dekoracje itp. Planujemy stworzyć także zajęcia craftowe dla dorosłych, a także uruchomić zajęcia zumby. GOK w Lubniu zatrudnia instruktora Zespołu Korpiołki oraz Chóru Gaudium. Warto podkreślić, że Chór Gaudium powstał w ramach projektu „Śpiewać każdy może”, stworzonego i kontynuowanego przez GOK. O ile pozostałe Zespoły i Orkiestry działają przy Gminnym Ośrodku Kultury, to właśnie Chór Gaudium, składający się głównie z mieszkańców Skomielnej Białej, jest formacją Ośrodka. Tekst i Fot-GOK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Filia w Skomielnej Białej powstała w roku 1947; początkowo mieściła się w prywatnych domach. W 1973 roku, została przeniesiona do Ośrodka Zdrowia, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego i prowadzona była do grudnia 2011 roku przez p. Barbarę Buksę. Od stycznia 2012 roku filię prowadzi p. Ewelina Rapacz.
W filii w Skomielnej Białej czynny jest punkt dostępu do internetu z 2 stanowiskami komputerowymi. W niedzielę 29 października 2017 roku o godzinie 14.00 w budynku Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej odbyło oficjalne oddanie do użytku i poświęcenie biblioteki. Tekst-GBP Lubień Fot-Zbyszek Kraus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SZKOŁA MUZYCZNA FILIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Szkoła Muzyczna filia w Skomielnej Białej rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 2015/2016. Kształcenie uczniów w dwóch cyklach: 6 – letnim (dzieci 6 – 9 lat) i 4 – letnim (dzieci 10-16 lat) odbywa się w godzinach popołudniowych w salach Szkoły Podstawowej im. W. Orkana.
Uczniowie po

badaniu przydatności przez powołaną komisję i uzyskaniu pozytywnej oceny zostają zakwalifikowani do klasy instrumentu i uczą się indywidualnie gry na fortepianie, skrzypcach, trąbce, gitarze, klarnecie i akordeonie oraz grupowo biorą udział w zajęciach teoretycznych
z kształcenia słuchu. Uczniowie klasy III cyklu 4- letniego oprócz instrumentu głównego mają lekcje fortepianu i zajęcia z chóru. Natomiast uczniowie klasy I, II i III cyklu 6- letniego dodatkowo biorą udział z zajęciach rytmiki. Nabytą wiedzę i umiejętności prezentują podczas licznych audycji, warsztatów i przedsięwzięć zapraszając rodziców, gości oraz społeczność szkoły. Biorą również udział w licznych koncertach i konkursach osiągając sukcesy i wysokie lokaty. Obecnie w szkole w Skomielnej Białej kształci się 36 uczniów. Na koniec roku szkolnego 2018/2019 szkołę ukończą uczniowie cyklu 4- letniego, którzy jako pierwsi absolwenci szkoły muzycznej będą mogli kontynuować kształcenie w szkole muzycznej II stopnia. Szkołą Muzyczną w Czasławiu zarządza Dyrektor Beata Miętka, filią kieruje i koordynuje wszelkie działania p. Marta Augustyn wspomagana przez p. Ewę Chorążak. Uroczystości i przedsięwzięcia, w których wzięli udział uczniowie Szkoły Muzycznej ze Skomielnej Białej:

Rok szkolny 2015/2016
ślubowanie.
Koncert Kolęd dla rodziców i zaproszonych gości.
Koncert Noworoczny.
Święto Patrona Szkoły Muzycznej.
Audycje muzyczne dla koleżanek i kolegów.
Koncert gitarowy.
Przesłuchania uczniów podsumowujące roczną pracę.
Konkurs Skrzypiec i Altówki.
Piknik rodzinny – Koncert uczniów Szkoły Muzycznej.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Katarzyna Żurek – wyróżnienie na I Szkolnym Konkursie Gitarowym w Czasławiu.
Wiktoria Czyszczoń – II miejsce w V Konkursie Muzyczno – Literackim
Emilia Łopata – III miejsce w Szkolnym Konkursie skrzypiec i Altówki
Weronika Gacek – I miejsce w Szkolnym Konkursie Miniatur

Rok szkolny 2016/2017
ślubowanie – koncert uczniów.
Audycje muzyczne z instrumentów.
Koncert Noworoczny dla rodziców.
Święto Patrona Szkoły – Obchody w Krzczonowie.
Koncert Wiosenny dla koleżanek i kolegów.
Audycje

promocyjne w szkołach w Krzeczowie, Tenczynie i Przedszkolu w Skomielnej Białej i Skawie.
Przesłuchania uczniów.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Małgorzata Mamoń – udział w Międzyszkolnym Konkursie Skawińskie Konkursy Muzyczne,
w Konkursie Skrzypiec i Altówki

Rok szkolny 2017/2018
koncert uczniów podczas dnia edukacji narodowej
ślubowanie uczniów klasy i – koncert uczniów
warsztaty skrzypcowo – fortepianowe w Krzczonowie
audycje gry na: fortepianie, skrzypcach, gitarze, trąbce i klarnecie.
Przesłuchania półroczne.
Koncert Kolęd dla koleżanek i kolegów.
Koncert „Kolędujemy z rodziną”.
Dzień Patrona Szkoły – uroczystość w Dobczycach.
Przesłuchania techniczne.
I Beskidzki Konkurs Gitarowy.
Audycje muzyczne: skrzypce, fortepian, akordeon, klarnet, trąbka, gitara.
Koncert dla mamy i taty.
Egzamin z kształcenia słuchu.
Egzaminy końcoworoczne.
II Szkolny Konkurs Wokalny w Mszanie Dolnej.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Katarzyna Żurek – wyróżnienie w I Beskidzkim Konkursie Gitarowym.
Zespół w składzie: Emilia Łopata, Magdalena Sawina, Aleksandra Zębala – II miejsce podczas II Wokalnego Konkursu w Mszanie Dolnej.
Emilia Łopata – I miejsce w kategorii Solo podczas II Wokalnego Konkursu w Mszanie Dolnej.
Weronika Łopata – wyróżnienie podczas X Konfrontacji Instrumentów Dętych w Nowym Targu.
Weronika Gacek – I miejsce w Szkolnym Konkursie Miniatur w Czasławiu.
Weronika Gacek – wyróżnienie w konkursie „Moja muzyka jest we mnie”.
Ukoronowaniem sukcesów był występ naszych uczennic: Weroniki Gacek, Emilii Łopaty, Magdaleny Sawiny i Aleksandry Zębali podczas konkursu szkolnego w Złotej Sali Filharmonii Krakowskiej.
Alicja Pędzimąż – i miejsce w szkolnym teście wiedzy o Oskarze Kolbergu

Rok szkolny 2018/2019
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Ślubowanie i występ uczniów szkoły muzycznej.
Audycja z klasy gitary.
Udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym Motion Music Festival.
Udział uczniów w III Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Rytmicznych w Dobczycach.
Audycje muzyczne z klasy skrzypiec, fortepianu i gitary.
Przesłuchania półroczne.
Koncert Kolęd dla uczniów, koleżanek i kolegów.
Koncert Kolęd dla rodziców.
Dzień Patrona Szkoły Muzycznej (warsztaty, zajęcia plastyczne, występy zespołu i orkiestry smyczkowej, chóru).
Egzaminy techniczne.
Egzaminy CA w Czasławiu dla uczniów 4 klasy.
Udział uczniów w Przęglądzie Zespołów Kameralnych.
Konkurs fortepianowy.
Audycje promocyjne.
Udział uczniów: Aleksandry Świętoń i Kacpra Skałki w warsztatach pianistów. Udział Jakuba Rzepieli w Konkursie Piano Forte.
Udział Jakuba Rzepieli w orkiestrze szkolnej podczas Koncertu Inauguracyjnego VI Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Kampusie Wielickim.
III miejsce podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Rytmicznych w Dobczycach dla zespołu rytmicznego (Lidia Macioł, Nikola Kluska, Kacper Skałka, Aleksndra Świętoń, Julia Biernat, Emilia Strzelecka, Magdalena Filipek, Amelia Basista).
Bartłomiej Rekucki – II miejsce w Regionalnym Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych
w Kolbuszowej.
Maksymilian Kluska – wyróżnienie w Regionalnym Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych
w Kolbuszowej.

Opracowała: Marta Augustyn

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zzz

Ważne informacje

Polub nas na Facebooku!

Nadchodzące wydarzenia

[/img]

Partnerzy

Reklama

Reklama