LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 9 STYCZNIA 2024

We wtorek 9 stycznia br. o godzinie 14.00 odbyła się pięćdziesiąta siódma zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestników: Sekretarza Gminy, który przybył na sesję w zastępstwie Wójta, Skarbnika, oraz gości: Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała.

Następnie prowadzący obrady Rady Gminy stwierdził quorum (15 radnych), przedstawił porządek obrad, który wraz z protokołem z 56 zwyczajnej sesji z dnia 2o grudnia br. przyjęli w głosowaniu radni.

Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK poprosił Sekretarza Gminy Krzysztofa ŁABUZA o przedstawienie szczegółów projektu uchwały sprawie wyrażenia zgodna nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Tenczyn. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który w głosowaniu przyjęła Rada Gminy:

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Tenczyn (uchwała nr LVII/502/2024 z dn. 9.01.2024r.) – dotyczy działki w m. Tenczyn, która zostanie zakupiona na potrzeby budowy przedszkola i „klubu malucha” przy Szkole Podstawowej w Tenczynie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem porządku obrad LVII zwyczajnej sesji, były „wolne wnioski”. W ramach „wolnych wniosków” radny Wiesław SŁOWIAK złożył wniosek o zwołanie komisji ws konsultacji społecznych dot. budowy nowego budynku, w którym miałby się mieścić żłobek w m. Lubień.

Wolne wnioski” zakończyły LVII zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.

Przebieg LVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie internetowej Gminy Lubień:

https//lubien.sesja.pl/2024/01/09/lvii-sesja-rada-gminy-lubien/

jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie internetowej Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował: a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *