XLVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – UCHWAŁA W SPRAWIE OBRONY DOBREGO IMIENIA NASZEGO RODAKA I PATRONA MAŁOPOLSKI ŚW. JANA PAWŁA II

W trakcie XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień odbytej w piątek 31 marca 2023 roku Rada Gminy na wniosek grupy radnych Prawa i Sprawiedliwości podjęła uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia naszego rodaka i patrona małopolski Świętego Jana Pawła II o treści:

„…Rada Gminy Lubień zdecydowanie i stanowczo potępia medialną, nagonkę niektórych stacji telewizyjnych, radiowych, portali internetowych i prasy, która godzi w Dobre imię i podważa zasługi Świętego Jana Pawła II dla Narodu i Państwa Polskiego.

Święty Jan Paweł II był natchnieniem dla dążeń niepodległościowych oraz drogowskazem dla naszej moralności i zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane działania o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego jednym z najważniejszych ojców niepodległości Polski”.

Święty Jan Paweł II jest symbolem walki uciśnionych narodów Europy z sowieckim komunizmem przykładem niezłomności i najwyższego poświęcenia dla dobra wspólnoty. Był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich, okazując szczególną troskę o każdego człowieka.

Pontyfikat Ojca Świętego miał wyjątkowe znaczenie również dla naszej lokalnej społeczności. Jako Małopolanie obierając Św. Jana Pawła II za naszego patrona mamy szczególny obowiązek wykazania troski o Jego osobę oraz wartości, które nam i światu przekazał i pozostawił. Jego błogosławione słowa wypowiedziane w licznych homiliach są drogowskazem na życie dla wielu pokoleń.

W uznaniu wszystkich zasług Papieża Polaka – Świętego Jana Pawła II składamy Wielkiemu Rodakowi wyrazy wdzięczności za cały Jego pontyfikat, występujemy w obronie Jego dobrego imienia i wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prób podważania autorytetu Świętego.

„…Nie pozwólcie sobie odebrać tego bogactwa! Nie wpisujcie w projekt Waszego życia treści zniekształconej, zubożałej i zafałszowanej: miłość »współweseli się z prawdą«. Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba bądźcie zdecydowani i pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł…” (List Apostolski do młodych całego Świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży – 31 marca 1985r.)

Uchwałę Rady Gminy Lubień nr XLVII/423/2023 z 31.03.2023r. poparło trzynastu radnych z czternastu obecnych na sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *