5 MARCA 2023 – W BOGDANÓWCE ODSŁONIĘTO TABLICĘ POŚWIĘCONĄ PAMIĘCI JANA SAŁAPATKA „ORŁA”

W niedziele 5 marca br. w Bogdanówce została odsłonięta tablica poświęcona pamięci Jana SAŁAPATKA „Orła” (*1923r – +1955r.) – żołnierza Armii Krajowej, Zgrupowania

Partyzanckiego „Błyskawica”, dowódcy Oddziału Partyzanckiego „Grupa Operacyjna AK Zorza”. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, Jana SAŁAPATKA „Orła”, której przewodniczył kapelan środowisk niepodległościowych ojciec Jerzy PAJĄK, który wygłosi także okolicznościowe Słowo Boże. Eucharystie, na która przybyły liczne poczty sztandarowe i delegacje uświetniła Orkiestra Dęta z Bogdanówki. Po zakończeniu Mszy Świętej zgromadzeni uformowali pochód, który prowadzony przez poczet sztandarowy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza udał się na leśną polanę na stokach Sołtysiej Góry, gdzie zlokalizowano obelisk poświecony Żołnierzowi Niezłomnemu. Przy obelisku oczekiwała Kompania Reprezentacyjna Ka OSG. Przy obelisku rozpoczęła się dalsza część uroczystości. Zgromadzeni odśpiewali Hymn Państwowy, następnie Wójt Gminy Tokarnia Marek KLUSKA powitał oficjalnych gości uroczystości – rodzinę Jana SAŁAPATKA, senatora Andrzeja PAJAKA, Dyrektora O.IPN w Krakowie Filipa MUSIAŁA, przedstawicielkę posła Władysława KUROWSKIEGO, radną sejmiku województwa małopolskiego Danutę KAWA, starostę z Myślenic. Po powitaniu głos zabrali oficjalni goście uroczystości, którzy przypomnieli postać Bohaterskiego Partyzanta – Jana SAŁAPATKA „Orła”. Przedstawiciele najbliższej rodziny Jana SAŁAPATKA, wraz z Wójtem Gminy Tokarnia i Dyrektorem O.IPN w Krakowie odsłonili obelisk, który poświęcił kapelan środowisk niepodległościowych ojciec Jerzy PAJĄK. Funkcjonariusz Straży Granicznej odczyta okolicznościowy Apel Pamięci, po czym Kompania Reprezentacyjna oddała Salwę Honorową. Następnie członkowie rodziny i oficjalne delegacje złożyli kwiaty pod odsłoniętym obeliskiem. „Odprowadzenie” Sztandaru Ka OSG i Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej zakończyło oficjalną część uroczystości.

Tekst i Fot-Andrzej Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *