XLV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 16 STYCZNIA 2023

W poniedziałek 16 stycznia br. o godzinie 13.00 odbyła się czterdziesta piąta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy w Lubniu.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK

witając uczestniczących w sesji: Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, gości: Kierownika OPS-u, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała.

Następnie prowadzący obrady Rady Gminy stwierdził quorum (14 radnych), przedstawił porządek obrad, który wraz z protokołem z 44 zwyczajnej sesji z 21 grudnia 2022r. przyjęli w głosowaniu radni.

Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady w okresie między sesjami – od 21 grudnia 2022r.”

Następnym punktem porządku obrad były „wnioski i interpelacje”

Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytał projekty uchwał, które w głosowaniu przyjęła Rada Gminy:

-w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubień na rok 2023 (uchwała nr XLV/395/2023 z dn. 16.01.2023r.) – uchwałę przygotował Przewodniczący Rady Gminy, w porozumieniu z Przewodniczącymi Komisji stałych Rady Gminy Lubień;

– w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubień na rok 2023 (uchwała nr XLV/396/2023 z dn. 16.01.2023r.) – uchwały przygotowano i uzgodniono w trakcie prac komisji stałych 13 stycznia br.;

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2023 (uchwała nr XLV/397/2023 z dn. 16.01.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON;

-w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XLV/398/2023 z dn. 16.01.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt;

-w sprawie nadania nazwy dla ronda w miejscowości Skomielna Biała (uchwała nr XLV/399/2023 z dn. 16.01.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił przedstawiciel grupy radnych KWW Czas na Zmiany, jako inicjator tego przedsięwzięcia, rondo w Skomielnej Białej w ciągu drogi krajowej DK-28 nazwano imieniem pułkownika Wojciecha WÓJCIKA – dowódcy 1.Pulku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza;

-w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubień (uchwała nr XLV/400/2023 z dn. 16.01.2023r.) – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytała radna Paulina RÓG – Przewodnicząca Komisji Wniosków Skarg i Petycji;

Opinie Rady Gminy do podejmowanych uchwał przedstawiała radna Magdalena PAWLIK – Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych. Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały w piątek 13 stycznia br.

Kolejnymi punktami porządku obrad XLV zwyczajnej sesji były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych, oraz „wolne wnioski”. „Wolne wnioski” zakończyły obrady XLV sesji.

Przebieg XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie internetowej Gminy Lubień:

https//lubien.sesja.pl/2023/01/16/xlv-sesja-rada-gminy-lubien/

jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie internetowej Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował: a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *