INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINIE LUBIEŃ

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa osoba uprawniona do dodatku
węglowego w formie:

  1. papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Lubień – 32-433 Lubień 50:
   • w poniedziałek od 8.15 do 16.00
   • we wtorek – piątek od 8.00 do 15.45 lub
  2. za pośrednictwem EPUAP skrytka: /UGLubien/skrytka lub /UGLubien/SkrytkaESP

   Uwaga: Proszę podpisać załącznik z wnioskiem podpisem kwalifikowanym

 1. Informację o pozytywnie/negatywnie zweryfikowanym wniosku UG przekazuje wnioskodawcy telefonicznie lub e-mail.
 2. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji telefonicznej/e-maila o pozytywnej weryfikacji wniosku wraz z kwotą, wpłaca na podany niżej numer rachunku bankowego Gminy Lubień kwotę należną za węgiel.

  Koszt 1 tony wynosi 1750 zł.

  Dane do wpłaty: Gmina Lubień   32-433 Lubień 50,
  nr rachunku: 57 8808 0006 0030 0300 1515 0202
  tytuł przelewu: sortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy
  Przykład: węgiel orzech – 1,5 tony, Jan Kowalski, 32-433 Lubień 50

 3. Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy w Lubniu w ciągu 3 dni wystawi imienną fakturę.
 4. Skład opałowy (KGM Węgiel Nikodem Klimowski z siedzibą: 32-433 Lubień 1123) poinformuje telefonicznie wnioskodawcę o terminie odbioru węgla. Preferowany jest odbiór własnym transportem, jednak dla osób nieposiadających własnego transportu jest możliwy dowóz węgla za opłatą po uzgodnieniu z dostawcą.
 5. Workowanie węgla płatne dodatkowo po uzgodnieniu ze składem opałowym.

Wniosek o zakup węgla do pobrania na stronie Urzędu Gminy

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *