W CZWARTEK POSIEDZENIE KOMISJI W PIĄTEK 18 LISTOPADA XLIII SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubień odbędzie

się w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 9).

Tematem posiedzenia Komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji Rady Gminy.

W dniu 18 listopada 2022 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.            
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 27 października 2022 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski  Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz rodziców z terenu Gminy Lubień do placówek oświatowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości przez Gminę Lubień na czas oznaczony 3 letni.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja  Rady  Gminy  odbędzie  się  w  budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 9).

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *