WE WTOREK POSIEDZENIA KOMISJI W ŚRODĘ 27 PAŹDZIERNIKA XXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień odbędą się w dniu 26 października 2021 r. w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 9):

 1. Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych wspólnie z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o godz. 9.00.
 2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich o godz. 13.00.

Tematem posiedzenia

Komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji Rady Gminy Lubień.

W środę 27 października o godzinie 13.00 odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 24 września 2021 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski  Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie Lubień.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie Lubień.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie Lubień.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie Tenczyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lubień

a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 9).

Źródło-UG w Lubniu

2 Odpowiedzi na WE WTOREK POSIEDZENIA KOMISJI W ŚRODĘ 27 PAŹDZIERNIKA XXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *