POWSTAŁA KSIĄŻKA O NASZYM RODAKU – KSIĄDZ JÓZEF ŁOPACIŃSKI (ŁOPATA) CM *24.1.1904r. – +29.6.1945r.

 

Dziś mija 117 rocznica urodzin księdza Józefa ŁOPACIŃSKIEGO (ŁOPATY) CM, który urodził się w Skomielnej Białej na roli Folwark. Jego dzieciństwo minęło w Skomielnej Białej, gdzie uczęszczał do Szkoły Ludowej, po której ukończeniu rozpoczął naukę w Małym Seminarium Księży Misjonarzy. Naukę kontynuował w Prywatnym

Gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie. Ucząc się w szkole zakonnej wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy i ukończył Seminarium Duchowne przyjmując święcenia kapłańskie. W jesieni 1928 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w Brazylii. Wśród polskich emigrantów w brazylijskiej Paranie pracował przez siedemnaście lat. Pozostawił tam po sobie liczne dzieła …
W Kurytybie – „stolicy brazylijskiej Polonii” imieniem księdza Józefa nazwano ulice, podobnie jak w innych miejscowościach w stanie Parana …
W Polsce pamięć o księdzu Józefie ŁOPACIŃSKIM (ŁOPACIE) CM zachowała najbliższa rodzina, oraz ludzie, których pasją jest uprawa winorośli i produkcja wina …
Więcej o niezwykłych losach księdza Józefa można przeczytać w książce pt.: „KSIĄDZ JÓZEF ŁOPACIŃSKI CM 1904-1945 MISJONARZ Z BRAZYLII ŻYCIORYS NIEZNANY”, która ukazała się końcem 2020 roku. Autorem książki jest Andrzej Masłowski. Biografia naszego rodaka powstała staraniem Komitetu Społecznego im. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej.
Ze względu na obowiązujące do chwili obecnej przepisy epidemiczne nie odbyła się „tradycyjna prezentacja” przygotowanej publikacji. Więcej informacji opublikujemy niebawem na naszej stronie..

Szczególne podziękowania dla osób które „pomogły” w powstaniu tej książki:

-ks. Lourenco BIERNASKI CM;
-ks. Ryszard PAWLUŚ;
-ks. Andrzej WASILEWSKI-KRUK;
-ks. Piotr IWANEK;
-ks. Wacław UMIŃSKI CM;
-Justyna KRAUS;
-Anna LEMPART;
-Krzysztof WODZIAK;
-Ewa FURMAŃSKA – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk;
-Agnieszka ANCZEWSKA – Biblioteka Narodowa;
-Jerzy KOŁPAK;
-Izabela BOBOWSKA;
-Alicja KOŚCIELNIAK;
-Maria BAL;

Jedna odpowiedź na POWSTAŁA KSIĄŻKA O NASZYM RODAKU – KSIĄDZ JÓZEF ŁOPACIŃSKI (ŁOPATA) CM *24.1.1904r. – +29.6.1945r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *