ABY SPORT BYŁ DLA WSZYSTKICH DZIECI

Rozwijać zainteresowanie sportem poprzez wspieranie przedsięwzięć upowszechniających aktywność fizyczną dzieci i młodzieży – taki jest główny cel programu rządowego „Sport Wszystkich Dzieci”. Jeszcze przez kilka dni można składać wnioski.

Na realizację programu w 2021 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł. Nabór ruszył w listopadzie 2020 roku. Program podzielony jest na trzy moduły. W przypadku projektu: „Lokalny Animator Sportu” nabór już się zakończył, ale w ramach pozostałych dwóch zadań ciągle jeszcze można aplikować:

1.    „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” – 10 000 000 zł:
•    Wnioski należy składać do 20 stycznia 2021 r.
•    Termin rozpatrzenia do 22 marca 2021 r.
•    Termin realizacji zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

2.    „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” – 18 000 000 zł.
•    Wnioski należy składać do 29 stycznia 2021 r.
•    Termin rozpatrzenia do 22 marca 2021 r.
•    Termin realizacji zadania od 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

– Sport kształtuje charakter, a zarazem staje się przestrzenią do zacieśniania więzi pomiędzy rówieśnikami. Aktywność ruchowa jest więc ważnym elementem procesu wychowawczego. Dlatego zachęcam do skorzystania z programu „Sport wszystkich dzieci”. Ta nazwa jest nieprzypadkowa. Polskiemu rządowi zależy na tym, aby możliwie najszerzej promować wśród dzieci i młodzieży współzawodnictwo sportowe, a zarazem, aby uczniowie we wszystkich regionach mieli dostęp do ciekawych i ambitnych zajęć sportowych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych, spowodowaną pandemią, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński zdecydował o zwiększeniu stawki dla instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach zadania nr 3 do poziomu 60 zł. W zadaniu nr 2 i 3 zmniejszony został wymagany wkład własny do poziomu 5% (dotychczas wynosił odpowiednio 20% i 30%).

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło-Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *