ZEBRANIE WIEJSKIE W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

4

W niedzielę 26 listopada br. o godzinie 10.45 w auli Szkoły w Skomielnej Białej odbyło się zebranie wiejskie. Zebranie prowadził Sołtys wsi Skomielna Biała, władze Gminy reprezentowali: Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, Sekretarz

Gminy Krzysztof ŁABUZ oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubień Stanisław BIEDROŃCZYK. Na zebranie przybyli także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
Na wstępie zebrania głos zabrał Wójt Gminy Lubień, który przedstawił działania, jakie w ciągu mijającego roku podejmowały władze i Rada Gminy Lubień. W swoim wystąpieniu Wójt mówił o zmianach, które miały miejsce w minionym roku w nw dziedzinach:
-odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy;
-budowa drogi ekspresowej S-7, problemy z tym związane i dotykające mieszkańców;
-budowa kanalizacji na terenie Gminy (obejmie Krzeczów, Tenczyn i Lubień), dobudowa kanalizacji na terenie roli Żurówka w Skomielnej Białej;
-wzrost cen za odprowadzanie ścieków (cena wzrośnie o 0,3 złotego);
-budowa instalacji OZE na terenie Gminy (przy współpracy z WFOS zamontowane zostało na terenie Gminy 41 pieców, prowadzone są kolejne nabory i audyty – mające na celu montaż kolejnych pieców na ekogroszek, pelet, drewno, gaz, mieszkańcy złożyli 304 wnioski o dofinansowanie budowy instalacji OZE – solary, pompy ciepła, fotovoltaika w ramach programu realizowanego przez LGD Turystyczna Podkowa);
-budowa chodników przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy (przygotowywany jest projekt na budowę na terenie Skomielnej Białej chodników przy drogach E-7 – rola Karczmisko, DK-28 rola Krzysztofiakowa i Leśniakowa, planowana realizacja tych inwestycji to rok 2018);
-budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na roli Dział (pomiędzy Szkołą Podstawową a parkingiem przykościelnym);
-reforma oświatowa, inwestycje w budynki szkolne i przedszkolne na terenie Gminy (przygotowywana jest koncepcja rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Skomielnej Białej, planowana jest wymiana kotłów gazowych służących do ogrzewania budynków Szkoły);
-inwestycje drogowe na terenie Skomielnej Białej (generalna modernizacja drogi na roli Słowikowej, budowa „drogi alternatywnej” łączącej starodroże DK-28 z parkingiem przy Przedszkolu Samorządowym, modernizacja drogi na roli Pasiowej – łączącej E-7 z DK-28, wymienione to tylko część wykonanych w br. inwestycji drogowych na terenie Skomielnej Białej);
-zakończenie w ciągu półtora roku generalnego remontu i modernizacji budynku nr 391 w Skomielnej Białej – Ośrodek Zdrowia (trwa „zagospodarowywane pomieszczeń – od stycznia „rozpocznie pracę” rehabilitacja, trwają konsultacje mające na celu „zainstalowania” w przygotowanych nowo wybudowanych pomieszczeniach karetki Pogotowia ratunkowego – decyzja w tej sprawie należy do wojewody Małopolskiego);
-budowa PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na terenie Lubnia (działka należąca obecnie do Skarbu Państwa);
-wsparcie dla działań jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lubień (w roku bieżącym OSP Skomielna Biała otrzyma dotację w wysokości 220.000 złotych na zakup lekkiego samochodu bojowego);
Następnie Wójt przedstawił cząstkową statystykę za mijający 2017 rok, oraz planowane na nadchodzący rok największe inwestycje.
Następnie głos zabrali: Sołtys, radna Maria BAL, Przewodniczący Rady Sołeckiej Jerzy Jacek GŁADYSZ, który omówił działania i tematykę spotkań, jakie zdominowały wspólne z Sołtysem i radnymi spotkania Rady Sołeckiej. Przewodniczący Rady Sołeckiej omówił tematykę ostatniego wspólnego spotkania, które odbyło się we czwartek 23 listopada br. – z udziałem Wójta – a dotyczyło problemu zimowego utrzymania dróg (odśnieżania) na terenie naszej wsi.
Następnie głos zabierali przybyli na zebranie wiejskie mieszkańcy. Wystąpienia mieszkańców zdominowała tematyka odśnieżania dróg na terenie miejscowości. Wójt, Przewodniczący Rady Sołeckiej, Sołtys i radni odpowiadali na pytania przybyłych. „Wolne wnioski” były ostatnim punktem zebrania wiejskiego. fot-Zbyszek Kraus

1 2 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *