W CZWARTEK 23 LISTOPADA XXXIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4882

W czwartek 23 listopada o godzinie 13.00 odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie

prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Lubień odbytych w dniu 12 października i 11 listopada 2017r.

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2017.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubień do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu Klastra Energii Odnawialnej „Turystyczna Podkowa” i współfinansowanie jego działalności.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na czas nieokreślony.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tenczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Tenczynie.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/245/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krzeczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubień w roku szkolnym 2016/2017.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 7).

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *