SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

DSC_0074

W poniedziałek 26 czerwca br. o godzinie 18.00 w auli Gimnazjum im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) zorganizowane przez Lokalna Grupę

Działania Turystyczna Podkowa (LGD) we współpracy z Gmina Lubień.
Spotkanie z mieszkańcami rozpoczął Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, który przedstawił przybyłych przedstawicieli LGD, podejmowane do tej pory na terenie Gminy Lubień przez to stowarzyszenie działania, oraz przedstawicieli firm, które na zlecenie LGD „pisać będą projekt”. Z ramienia LGD wystąpił mecenas Tomasz STUDZIŃSKI, rozwinął on myśl swojego poprzednika przedstawiając działania LGD w tym „obecne nabory”, oraz korzyści, jakie działania LGD przyniosły mieszkańcom – przedsiębiorcom z terenu gminy.
Przygotowywany projekt „nazywa się”: Rozwój infrastruktury energii ze źródeł odnawialnych. Przewidziany na ten projekt budżet to 38.000.000 euro (na całe województwo małopolskie), wysokość przewidzianego dofinansowania dla „beneficjentów” to 60%, (realne dofinansowanie to 48% – ze względu na fakt, że to „beneficjent obciążony zostanie podatkiem vat za budowaną instalację”). Nabór wniosków „do projektu” trwał będzie do połowy lipca br. „Realny” czas rozpoczęcia realizacji projektu to połowa 2018 roku, projekt „trwać ma” do 2020 roku. Przez pięć lat po zamontowaniu instalacji OZE „na obiekcie beneficjenta” jej właścicielem jest LGD, które następnie „bez dodatkowych kosztów przekazuje instalację beneficjentowi”. Warunkiem „budowania instalacji OZE” na budynku jest posiadanie przez beneficjenta jego odbioru technicznego w momencie rozpoczęcia instalowania OZE. Przewidziane instalacje OZE to: panele słoneczne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU), fotowoltaiczne panele słoneczne (PV), pompy ciepła (dwa rodzaje). Firmę realizującą na zlecenie LGD „Przed realizacyjne studium wykonalności” reprezentował Marek MITKO. Specyfikę poszczególnych, proponowanych przez LGD proponowanych OZE przedstawił Bartłomiej PODLASEK. W prezentacji multimedialnej zobrazowane i omówione zostały także szacunkowe koszty, jakie ponieść „będą musieli beneficjenci programu przygotowanego przez LGD” w poszczególnych grupach OZE i wariantach.
LGD przygotowała „ankiety”, które „zobowiązane są wypełnić i złożyć w przewidzianym terminie (17 lipca br.) w Urzędzie Gminy w Lubniu osoby zainteresowane projektem dotyczącym OZE przygotowywanym przez LGD.
Następnie na pytania zebranych odpowiadali: Wójt Gminy, przedstawiciele LGD, firm w LGD współpracujących w przygotowaniu projektu.
W sprawie projektu pozyskania OZE można kontaktować się ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupę Działania „Turystyczna Podkowa”:
Telefon/Fax 12 274 62 99
Telefon 504 170 216, 603 219 938
Strona internetowa: www.turystyczna podkowa.pl
Adres e-mail: biuro@turystycznapodkowa.pl
Adres biura w Sieprawiu: 32-447Siepraw ul. Jana Pawła II 38;
Adres biura w Lubniu 32-433 Lubień 34

DSC_0048 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0069 DSC_0071

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *