OŚWIADCZENIE FIRMY 3M POLAND MANUFACTURING Sp. z o.o. W ZWIĄZKU Z POŻAREM W ODDZIALE W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

DSC_4896 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o. od dnia pożaru w oddziale firmy w Skomielnej Białej aktywnie współpracuje z właściwymi służbami w celu ustalenia przyczyn zdarzenia,

które na obecną chwilę, nie są jeszcze znane.
Budynek poddawany jest ocenie specjalistów pod kątem uszkodzeń wyrządzonych na skutek działania ognia i wody. Firma 3M podjęła działania mające na celu możliwie szybkie naprawienie strat wyrządzonych przez pożar, jednakże dokładna data uruchomienia produkcji nie jest jeszcze znana. Jednocześnie, w trosce o klientów, firma 3M podejmuje wszelkie działania, mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw zamówionych produktów.
Firma 3M składa serdeczne podziękowania pracownikom straży pożarnej, jak i przedstawicielom innych służb biorących udział w akcji gaszenia pożaru za zaangażowanie oraz błyskawiczną interwencję, a także pracownikom firmy za okazane zrozumienie i wsparcie.

Źródło-3M Poland Manufacturing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *