INICJATYWA SAMORZĄDOWA MŁODZIEŻY

Uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej od 10 lat dbają o czystość swojej miejscowości realizując program „Zadbaj o swoją wieś”. W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Lubień p. K. Szczepańcem, a Wojewódzkim Komendantem OHP dr J. Zajączkowską nasza młodzież bierze udział w cyklu zajęć o tematyce ekologicznej, a także porządkuje wyznaczone tereny. Wśród miejsc o które dbają jest 5 przystanków autobusowych przy DK 28 Skomielna Biała – Rabka, oraz 2 przystanki na trasie E 77 z Krakowa do Zakopanego. Od tego roku przystanki te w ramach prac przy drodze zostały wyremontowane, w środku wiat położono kostkę brukową, którą dużo łatwiej jest utrzymać w czystości. Do niedawna przystanki były zwykłym klepiskiem trudnym do zadbania.

Fot 2Fot 1Jednym z problemów, który przeszkadza w utrzymaniu ładu i porządku w tych miejscach jest oklejanie przystanków różnymi plakatami i ogłoszeniami. Firmy reklamujące swoje usługi robią to nagminnie, jedni wieszają informację dotyczące swoich usług, inni chcąc naklejać swoje zrywają stare, poprzez co na przystankach, co rusz pojawiają się bałagan i śmieci. Uczestnicy po wnikliwej analizie problemu doszli do wniosku, że dla poprawienia stanu rzeczy dobrze byłoby zrobić przy przystankach tablice ogłoszeń, na których można byłoby rozwieszać plakaty i ogłoszenia nie zaśmiecając wiat przystankowych. W tym celu na spotkaniu w budynku hufca postanowili wystąpić do Wójta Gminy Lubień z prośbą o uzyskanie pozwolenia na zamontowanie tablic ogłoszeniowych przy tych przystankach. Następnie udali się do pracodawcy, który wyraził chęć współpracy przy wykonaniu tablic. Do końca marca 2014r. udało się uczestnikom z pomocą instruktora praktycznej nauki zawodu wykonać i zamontować jedną tablice. Kolejne zaplanowano wykonać w miesiącach wakacyjnych. Podjęta inicjatywa samorządu uczestników hufca jest kolejnym przedsięwzięciem które ma pokazać, że młodzież jest aktywna i dba o środowisko.
Źródło – ŚHP Skomielna Biała

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *