WALNE ZEBRANIE KÓŁKA ROLNICZEGO

W dniu 15 lutego br. w siedzibie Kółka Rolniczego na roli Słowiakowej odbyło się walne zebranie tej organizacji. W trakcie zebrania omówiono realizację uchwał podjętych w 2013 roku. Udzielono także absolutorium z wykonania budżetu Zarządowi Kółka Rolniczego za 2013 rok. Następnie odbyły się wybory nowego zarządu.

dsc 1383

Kółko Rolnicze w Skomielnej Białej zostało powołane do życia w piątym roku Wielkiej Wojny europejskiej, która wywołała „nieznośne stosunki na każdym polu życia ekonomicznego i społecznego ludności…”. Mieszkańcy Naszej miejscowości „…za staraniem … miejscowego kierownika szkoły P. Jana FULIŃSKIEGO postanowili założyć Kółko Rolnicze…”, aby „…poprawić byt ludności miejscowej i uchronić się przed wyzyskiem lichwy, która nad wszystkim roztaczała swe opiekuńcze skrzydła…”. Pierwsze zwyczajne walne zgromadzenie nowo powstałej organizacji spółdzielczej odbyło się 25 sierpnia 1918 roku. Powstała organizacja liczyła czterdziestu czterech członków z pośród których wybrany został pierwszy zarząd w składzie:

Ksiądz Aleksander KROMER, proboszcz miejscowy – przewodniczący;

Feliks ŁOPATA, rolnik – zastępca przewodniczącego;

Jan FULIŃSKI, kierownik szkoły – sekretarz;

Sebastian BAL, rolnik – skarbnik;

Piotr HANDZEL, rolnik – asesor;

Józef URBAŃCZYK, rolnik – członek Zarządu;

Marcin GACEK, rolnik – członek Zarządu;

Walenty KOŁPAK, rolnik – członek Zarządu;

Udział w Kółku Rolniczym wynosił sto koron austriackich, składka roczna dwie korony. Organizacja w styczniu 1919 roku założyła sklep z artykułami niezbędnymi w gospodarstwach domowych. W 1922 roku kierownikiem sklepu był Feliks KOŁPAK, sprzedawał artykuły Marcin GACEK. Kronikarka Naszej miejscowości pisze: „…Przed naszym przyjazdem (do Skomielnej Białej w 1932 roku) był sklep Kółka Rolniczego w domu Pawła KOWALCZYKA na roli Słowiakowej – myśmy zastali tylko nazwę »KOWALCZYKI z Kółka«…”1.

W protokole reorganizacyjnym z walnego zebrania, które odbyło się 22 lutego 1920 roku oprócz w/w Zarządu wpisano jako uczestników zebrania sześćdziesięciu pięciu członków.

Kolejne kadencje Zarządu Kółka rolniczego trwały pięć lat. W działalność tej spółdzielczej i rolniczej organizacji angażowali się miejscowi duszpasterze, którzy piastowali w niej godność przewodniczącego, oraz kolejni kierownicy szkoły, którym powierzano funkcję sekretarza.

Brak jest informacji na temat działalności Kółka Rolniczego od dnia 1 września 1939 roku do roku 1958.

Kółko Rolnicze w Skomielnej Białej wznowiło swoja działalność w 1958 roku w zupełnie innych warunkach, niż te które panowały przed rozpoczęciem II Wojny Światowej. Liczba członków organizacji w momencie wznowienia działalności wynosiła pięćdziesiąt sześć osób. Działalność nakierowana była na wspomaganie miejscowych gospodarstw rolnych poprzez wynajem sprzętu. Kółko Rolnicze dysponowało: młockarnią, maszyną do czyszczenia ziarna, szatkownicami do kapusty. Z czasem pojawiły się ciągniku rolnicze wraz z osprzętem. Do 1974 roku w/w sprzęt z powodu braku odpowiedniego zaplecza „bazował” w gospodarstwach członków Kółka Rolniczego. W 1975 roku rozpoczęto budowę bazy na roli Słowiakowej na działkach zakupionych w poprzednim roku od Pani Karoliny HANDZEL i Pana Wojciecha SADŁOWSKIEGO. W 1975 roku w związku z przeprowadzaną „centralizacją” Kółko Rolnicze w Skomielnej Białej włączone zostało do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Jordanowie i w ramach niej działało do 1996 roku dając zatrudnienie, także mieszkańcom Skomielnej Białej. W 1996 roku Kółko Rolnicze w Skomielnej Białej ponownie stało się niezależną organizacją rolniczą. W rozliczeniu ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Jordanowie przyjęta została „opcja zerowa”. Obecnie poza utrzymaniem i konserwacją budynku i placu Kółko Rolnicze prowadzi wynajmem nieruchomości, które są własnością organizacji. Nie prowadzi natomiast innej działalności gospodarczej. Pozyskiwane z wynajmu tych nieruchomości środki przekazywane są w sporej części uchwałą członków Kółka Rolniczego na rzecz Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej, które od kilku lat prowadzi działania zmierzające do odzyskania od Skarbu Państwa budynku Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej*.

*Historię powstania i działalności Kółka Rolniczego w Skomielnej Białej spisano dzięki materiałom udostępnionym przez długoletniego Prezesa Pana Zygmunta MIERZWĘ.

1 M.ZAWADZKA „Kronika Skomielnej Białej” rękopis – Skomielna Biała 1970, rozdział I Krzyżowa str.19

DSC_1382 DSC_1380Teks i Fot – A M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *