VI ZLOT SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA ORKANA PRZY „ORKANÓWCE” W PORĘBIE WIELKIEJ.

14 maja 2013 roku odbył się przy Orkanówce w Porębie Wielkiej VI Zlot Szkół im. Władysława Orkana.  W imprezie wzięło udział 9 szkół podstawowych i gimnazjów im. Władysława Orkana. Uczestnikami imprezy  były szkoły: z Dobrocierza, Poręby Wielkiej, Rabki – Zdrój,  Sieniawy,  Niedźwiedzia,  Chabówki, Skomielnej Białej,  Rozdziela oraz Szkoła Podstawowa z Koniny im. Katarzyny Smreczyńskiej.                                                 
Wszystkich przybyłych na VI Zlot Szkół im. Władysława Orkana przywitał przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź Pan Edward Krzysztofiak. Następnie Pani Jadwiga Zapała Kierownik  GCK  w Niedźwiedziu rozpoczęła zaplanowane konkursy:
1). Konkurs recytatorski poezji lub prozy Władysława Orkana
2). Konkurs na opowiedzenie legendy lub opowieści z życia przodków (powiedziane gwarą)
3). Tłumaczenie wyrazów gwarowych.
       W konkursach wzięło udział wielu uczniów, którzy wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem. Komisja konkursowa w składzie: Pani Barbara Cichańska, Anna Liberda, Aneta Kujacz oraz honorowy gość VI Zlotu Pani prof. Józefa Kobylińska doktor habilitowany filologii polskiej, autorka wielu książek i publikacji w pismach naukowych z dziedziny językoznawstwa, która wiele publikacji poświęciła również gwarze w utworach Władysława Orkana oraz gwarze gorczańskiej. Poziom występów uczestników był bardzo wyskoki. Nauczyciele oraz uczniowie bardzo dobrze przygotowali się do występów, dlatego też komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych uczestników. Przyznano bardzo dużo pierwszych, drugich oraz trzecich miejsc. Jednak najbardziej zaimponował wszystkim występ Magdaleny Miśkowiec ze Skomielnej Białej, która opowiedziała legendę w niesamowicie wymowny sposób, używając poprawnych wyrazów gwarowych oraz wykazując się wspaniałą dykcją i przygotowaniem. Godnymi uwagi byli również Filip Krupa z Sieniawy oraz Norbert Masłowski z Poręby Wielkiej, którzy również szczególnie wyróżniali się spośród reszty uczestników konkursu.

    Po konkursach dzieci mogły skosztować kiełbaski z grilla oraz przygotowanych ciepłych potraw. Zlot zakończył się ogłoszeniem wyników konkursu oraz wręczeniem nagród. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za przybycie na VI Zlot Szkół. Bez Waszego zaangażowania impreza ta nie mogłaby się odbywać, a krzewienie wśród młodych pokoleń gwary zagórzańskiej nie byłoby możliwe.

Tekst i Foto- Urząd Gminy w Niedzwiedziu.

435895_IMG_0335 435859_IMG_0290

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *