NOWE CENY ZA ODPADY KOMUNALNE.

W dniu 18 kwietnia br. radni Gminy Lubień ustalili nowe ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy. Uległy zmianie i wzrosły ceny za odpady pochodzące z gospodarstw domowych, zarówno te segregowane jak i te nie segregowane. Radni ustalili że cena odpadów segregowanych będzie wynosić 5,50 zł od osoby, a  niesegregowanych 11,00 zł. Powyższe ceny obowiązywać będą w gospodarstwach domowych do pięciu osób włącznie. W gospodarstwach domowych powyżej pięciu osób obowiązywała będzie opłata ryczałtowa i tak za odpady segregowane wynosiła ona będzie 30,00 zł, a za odpady niesegregowane wynosiła będzie 60,00 zł. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji składanych przez jej właściciela w pokoju nr 18 na drugim piętrze w budynku  Urzędu Gminy Lubień do dnia 31 maja 2013 roku.

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie wsi Skomielna Biała wygrała Firma Usługi Transportowe GACEK i KRAWONTKA Sp. jawna.

Szczegółowe informacje na temat sposobu oraz terminów odbioru odpadów podane będą w trakcie zebrania wiejskiego, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. o godzinie 10,00 w auli Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *