X PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK UCZESTNIKÓW OHP

W dniu 19 grudnia w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej zebrała się Komisja Konkursowa X Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP.

Jury w składzie: z-ca Komendanta Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Bożena Rążewska, Instruktor Gminnego

Ośrodka Kultury Elżbieta Pasierb, Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” Andrzej Błachut, Nauczyciel Szkoły Muzycznej Dominik Borek oraz Radny Gminy Lubień Andrzej Bala, po wysłuchaniu nagrań wyłoniło laureatów X Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP. Konkurs w tym roku ze względu na pandemię został przeprowadzony w formie online. Patronat objęli: Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal, Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, którzy ufundowali dla laureatów nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienia ufundowali również: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Danuta Burtan, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia „Magnus” Andrzej Błachut oraz Radny Rady Gminy Lubień Andrzej Bala. Statuetki I, II, III miejsca w kategorii solista i zespół ufundował Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Jan Hućko.Uczestnicy OHP z 16 jednostek z Województwa Małopolskiego w tym przedstawiciele Hufców Pracy, Ośrodków Szkolenia i Wychowania oraz Centrum Kształcenia i Wychowania, ale i młodzież z 13 jednostek OHP z innych Komend Wojewódzkich: Śląskiej WK OHP, Lubelskiej WK OHP, Wielkopolskiej WK OHP, Dolnośląskiej WK OHP, Opolskiej WK OHP, Mazowieckiej WK OHP, Warmińsko-Mazurskiej WK OHP, Łódzkiej WK OHP, Podlaskiej WK OHP, Kujawsko-Pomorskiej WK OHP, Pomorskiej WK OHP, Świętokrzyskiej WK OHP przesyłali utwory kolędowe i pastorałki, w kategorii solista oraz zespół nagrane telefonem komórkowym do organizatora konkursu. X Przegląd Kolęd i Pastorałek uczestników OHP o zasięgu ogólnopolskim miał na celu kultywowanie tradycji polskiej związanej z Bożym Narodzeniem, propagowaniem wartości chrześcijańskich oraz promocję talentów wokalnych uczestników OHP. Nowa formuła prezentacji utworów zmobilizowała uczestników do poznania i wykorzystania nowoczesnych technologii w celu ukazania swoich talentów i zdolności wokalnych. Komisja konkursowa oceniając dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację, intonację, ogólny wyraz artystyczny a także teksty pod kątem przekazywanych treści przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii solista:
I miejsce: Roksana Żak, 6-36 HP Skomielna Biała
II miejsce: Oliwia Strzelecka, 12-15 HP Pyskowice
III miejsce: Katarzyna Zaród, 6-24 HP Dąbrowa Tarnowska

W kategorii Zespół:
I miejsce: Zespół „Gwiazdki”, 6-1 OSiW Nowy Sącz
II miejsce: Zespół „OSiW Chraplewo”, 15-5 OSiW Chraplewo
III miejsce: Zespół „Bracia Bend”, 6-4 OSiW Trzebinia

Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego: Zespół „Świąteczny duet”, 6-32 HP Limanowa

Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień: Igor Gajda, 6-5 OSiW Lanckorona

Wyróżnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu: Joanna Zajączkowska, 13-1 HP Skarżysko-Kamienna

Wyróżnienie Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus”: Zespół „ Remagala”, OHP 14-6 Olsztyn

Wyróżnienie Radnego Rady Gminy Lubień: Wiktoria Czerech, 10-2 HP Białystok

Wyróżnienie Jury: Marcel Gutowski, 11-23 HP Słupsk

Na oficjalne ogłoszenie wyników zaproszony został Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Jan Hućko, oraz Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec którzy podsumowując X Przegląd Kolęd i Pastorałek podziękowali za jego organizację i złożyli gratulacje wszystkim zwycięzcom.

X Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP wspierali również GKRPA w Gminie Lubień, „Uzdrowisko Rabka”, Cukiernia „Pychotka” Naprawa, Cukiernia-Piekarnia Słowiak z Lubnia. Firmy: „Vanmar”, „Głodek Consulting”, „Trans-Marino”, „Artykuły Wielobranżowe” – Małgorzata Pancerz, którzy ufundowali gadżety, nagrody i wyróżnienia. Nad sprawnym przeprowadzeniem przeglądu czuwała Komenda Wojewódzka w Krakowie oraz Kadra 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej.

Fot. 1 Roksana Żak, 6-36 HP Skomielna Biała, I miejsce.

Fot. 2 Oliwia Strzelecka, 12-15 HP Pyskowice, II miejsce.

Fot. 3 Katarzyna Zaród, 6-24 HP Dąbrowa Tarnowska, III miejsce.

Fot. 4 Zespół „Gwiazdki”, 6-1 OSiW Nowy Sącz, I miejsce.

Fot. 5 Zespół „OSiW Chraplewo”, 15-5 OSiW Chraplewo, II miejsce.

Fot. 6 Zespół „Bracia Bend”, 6-4 OSiW Trzebinia, III miejsce.

Fot. 7 Zespół „Świąteczny duet”, 6-32 HP Limanowa.
Fot. 8 Igor Gajda, 6-5 OSiW Lanckorona.
Fot. 9 Joanna Zajączkowska, 13-1 HP Skarżysko-Kamienna.
Fot. 10 Zespół „ Remagala”, OHP 14-6 Olsztyn.
Fot. 11 Wiktoria Czerech, 10-2 HP Białystok.
Fot. 12
Marcel Gutowski, 11-23 HP Słupsk.

Fot. 13 Statuetki i wyróżnienia.

Fot. 14 Odczytanie wyników przez Wojewódzkiego Komendanta OHP.

Fot. 15 Podziękowanie dla Wójta Gminy Lubień.

Fot. 16 Komisja Konkursowa X Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *