V PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ UCZESTNIKÓW OHP

W dniu 7 listopada w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej zebrała się Komisja Konkursowa V Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP.
Jury w składzie: Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek, Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury Elżbieta Pasierb, Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” Andrzej Błachut, Nauczyciel Szkoły

Muzycznej Justyna Strzelecka oraz Radny Gminy Lubień Andrzej Bala, po wysłuchaniu nagrań wyłoniło laureatów V Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP. Konkurs w tym roku ze względu na pandemię został przeprowadzony w formie online. Patronat nad Przeglądem objęli: Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomala oraz Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, którzy ufundowali dla laureatów nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienia ufundowali również: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Danuta Burtan, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia „Magnus” Andrzej Błachut oraz Radny Rady Gminy Lubień Andrzej Bala. Statuetki I, II, III miejsca w kategorii solista i zespół ufundował Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek. Uczestnicy OHP z 17 jednostek
z Województwa Małopolskiego w tym przedstawiciele Hufców Pracy, Ośrodków Szkolenia
i Wychowania oraz Centrum Kształcenia i Wychowania, ale i młodzież z 15 jednostek OHP
z innych Komend Wojewódzkich: Śląskiej WK OHP, Lubelskiej WK OHP, Wielkopolskiej WK OHP, Dolnośląskiej WK OHP, Lubuskiej WK OHP, Podkarpackiej WK OHP, Opolskiej WK OHP, Mazowieckiej WK OHP, Warmińsko-Mazurskiej WK OHP, Łódzkiej WK OHP, Podlaskiej WK OHP, Kujawsko-Pomorskiej WK OHP, Pomorskiej WK OHP, przesyłali utwory o tematyce patriotycznej, nagrane telefonem komórkowym do organizatora konkursu. V Przegląd Pieśni Patriotycznej uczestników OHP o zasięgu ogólnopolskim miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie historii i tradycji oraz wzmocnienie tożsamości narodowej. Nowa formuła prezentacji utworów zmobilizowała uczestników do poznania i wykorzystania nowoczesnych technologii w celu ukazania swoich talentów
i zdolności wokalnych. Komisja konkursowa oceniając dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację, intonację, ogólny wyraz artystyczny a także teksty pod kątem przekazywanych treści przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii solista:
I miejsce: Roksana Żak – 6-36 HP Skomielna Biała,
II miejsce: Łucja Wojtas – 6-34 HP Stary Sącz
III miejsce: Wiktoria Mądraszewska – 2-2 OSiW Toruń, Kujawsko-Pomorska WK OHP,
W kategorii Zespół:
I miejsce: Zespół „Tacy Inni” – 4-5 OSiW Nowa Sól, Lubuska WK OHP,
II miejsce: Zespół „Kasia i Magda” – 6-1 OSiW Nowy Sącz,
III miejsce: Martyna Olszowska i Angelika Czepiel – 1-2 OSiW Ząbkowice Śląskie, Dolnośląska WK OHP,
Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego: Jakub Kozłowski – 6-18 HP Kęty,
Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień: Emilia Sowa – CKiW Szczawnica-Jabłonka,
Wyróżnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu: Marcel Gutowski – 11-23 HP Słupsk, Pomorska WK OHP,
Wyróżnienie Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus”: Igor Gajda – 6-5 OSiW Lanckorona,
Wyróżnienie Radnego Rady Gminy Lubień: Kacper Malinowski – 7-5 HP Ciechanów, Mazowiecka WK OHP,
Wyróżnienie Jury: Oliwia Przedwojewska – 8-4 HP Nysa, Opolska WK OHP.
V Przegląd Pieśni Patriotycznej wspierali również GKRPA w Gminie Lubień, „Uzdrowisko Rabka”, Cukiernia „Pychotka” Naprawa, Cukiernia-Piekarnia Słowiak z Lubnia. Firmy: „Vanmar”, „Głodek Consulting”, „Trans-Marino”, „Artykuły Wielobranżowe” – Małgorzata Pancerz, którzy ufundowali gadżety, nagrody i wyróżnienia. Nad sprawnym przeprowadzeniem przeglądu czuwała Komenda Wojewódzka w Krakowie oraz Kadra 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej.
Fot. 1 Zespół „Tacy Inni” – 4-5 OSiW Nowa Sól, Lubelska WK OHP.
Fot. 2 Zespół „Kasia i Magda” – 6-1 OSiW Nowy Sącz.
Fot. 3 Martyna Olszowska i Angelika Czepiel – 1-2 OSiW Ząbkowice Śląskie, Dolnośląska WK OHP.
Fot. 4 Roksana Żak, 6-36 HP Skomielna Biała – I miejsce.
Fot. 5 Łucja Wojtas, 6-34 HP Stary Sącz – II miejsce.
Fot. 6 Wiktoria Mądraszewska – 2-2 OSiW Toruń, Kujawsko-Pomorska WK OHP – III miejsce.
Fot. 7 Emilia Sowa, CKiW Szczawnica-Jabłonka.
Fot. 8 Marcel Gutowski – 11-23 HP Słupsk, Pomorska WK OHP.
Fot. 9 Igor Gajda – 6-5 OSiW Lanckorona.
Fot. 10 Kacper Malinowski – 7-5 HP Ciechanów, Mazowiecka WK OHP.
Fot. 11 Oliwia Przedwojewska – 8-4 HP Nysa, Opolska WK OHP.
Fot. 12 Statuetki i wyróżnienia.
Fot. 13 Odczytanie wyników przez Wojewódzkiego Komendanta OHP.
Fot. 14 Podziękowanie dla Wójta Gminy Lubień.
Fot. 15 Komisja Konkursowa V Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

Tekst i Zdjęcia: Marta Augustyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *