POLICJA PRZYPOMINA – ZGROMADZANIA POWYŻEJ 5 OSÓB SĄ NIELEGALNE

Na terenie całej Polski, włącznie z Myślenicami trwają manifestacje osób sprzeciwiających się min. zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Do chwili obecnej myślenicka Policja skupiała się na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie protestów. Przebiegały one spokojnie, pod nazwą „spaceru”, jednak to okoliczności i charakter działania wskazują, czy dana akcja jest zgromadzeniem, a ostatnie de facto nimi były. Tymczasem zgodnie z przepisami

wprowadzonymi 24 października br., w związku ze stanem epidemii, cały kraj został objęty czerwoną strefą, tak więc zgromadzenia powyżej pięciu osób są niedozwolone! Nadto winny być wcześniej zgłoszone – zakazane są zgromadzenia spontaniczne. W przestrzeni publicznej obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, bezpieczna odległość 1,5 m., którą praktycznie w tłumie trudno zachować.

Należy zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej organizowanie i nawoływanie do masowych protestów, zebrań itp. jest przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, ponieważ prowadzi do rozpowszechnienia choroby zakaźnej, a to zgodnie z przepisami kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat. Jeżeli następstwem takiego czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, kara wynosi do 12 lat pozbawienia wolności. Nadto, uczestnikom nielegalnych zgromadzeń grozi mandat karny do 500 zł. lub grzywna w sądzie do 5 tys. zł. oraz kara administracyjna w wysokości od 5 tys. zł. do 30 tys. zł., nakładana przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W dotychczasowych myślenickich manifestacjach policjanci skupili się głównie nad zapewnieniem bezpieczeństwa. Z uwagi, że przy okazji zgromadzeń dochodzi do rozprzestrzeniania się epidemii, w przypadku kolejnych zgromadzeń Policja będzie musiała wdrożyć działania, skutkujące wyciągnięciem konsekwencji prawnych wobec uczestników tzw. „spacerów”. Ku przestrodze należy przypomnieć, że zgodnie z art. 65 a Kodeksu Wykroczeń, umyślne niestosowanie się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwianie lub istotne utrudnianie wykonania czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczeniu wolności albo grzywny. Przestępstwem natomiast jest zachowanie polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych, znieważeniu funkcjonariuszy publicznych. Źródło-KPP Myślenice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *