SZPITAL W RABCE – ZDROJU APELUJE DO PACJENTÓW

W związku z powtarzającymi się przypadkami zatajania przez pacjentów istotnych informacji o swoim stanie zdrowia lub istotnych okolicznościach mających wpływ na podejrzenie zarażenie koronawirusem, szpital zwraca się do pacjentów z prośbą o podawanie personelowi medycznemu prawdziwych informacji.
„Zwracamy się do Państwa z prośbą o podawanie

personelowi medycznemu wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), a w szczególności dotyczących:

– objawów chorobowych,

– przebywania w ostatnim czasie poza granicami Polski,

– kontaktowania się z osobami przebywającymi w ostatnim czasie poza granicami Polski,

– kontaktowania się z osobami zakażonymi lub przebywającymi w kwarantannie.

Nie podanie przez Pacjenta prawdziwych informacji lub podanie informacji nieprawdziwych, w przypadku potwierdzenia faktu zakażenia danej osoby, powoduje konieczność poddania kwarantannie personelu medycznego mającego kontakt z pacjentem lub nawet wyłączanie z funkcjonowania całych oddziałów czy poradni, co znacząco może ograniczyć możliwość zapewnienia opieki medycznej dla innych zakażonych osób.

Jednocześnie informujemy, iż świadome wprowadzenie w błąd personelu medycznego przez pacjentów lub zatajenie informacji istotnych z punktu widzenia oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) może stanowić przestępstwo, o którym mowa art. 160 § 1, art. 161 § 2, art. 165 § 1 pkt 1 kodeksu karnego i skutkować poniesieniem przez te osoby odpowiedzialności karnej, jak również potencjalnymi cywilnoprawnymi roszczeniami odszkodowawczymi.

Mając na względzie konieczność ochrony zarówno pacjentów, jak i pracowników Szpitala w bardzo trudnej sytuacji wywołanej stanem epidemii, ze strony Szpitala podjęte zostaną wszelkie środki prawne zapobiegające narażaniu zdrowia bądź życia pacjentów i personelu medycznego, w związku z celowym wprowadzaniem w błąd lub zatajaniem informacji odnośnie czynników ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
Źródło-Szpital w Rabce-Zdroju

Jedna odpowiedź na SZPITAL W RABCE – ZDROJU APELUJE DO PACJENTÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *